World IT Project w Katedrze Informatyki Ekonomicznej UG

Okładka The World IT Project .

Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego została zaproszona do udziału w realizacji międzynarodowego projektu naukowego - World IT Project. Jego celem była identyfikacja, analiza porównawcza oraz ocena organizacyjnych, technologicznych i indywidualnych problemów pracowników IT na całym świecie, a także konfrontacja ich z kulturą organizacyjną różnych kręgów cywilizacyjnych.

W projekcie uczestniczyły zespoły badawcze z ośrodków akademickich informatyki ekonomicznej z 37 krajów.

W skład polskiego zespołu badawczego weszli: prof. dr hab. Stanisław Wrycza (Lead Investigator), dr Damian Gajda (Country Investigator), prof. Prashant Palvia (University of North Carolina, USA) oraz prof. Aykut Hamit Turan (Sakarya University, Turcja). Memorandum of Understanding, określające merytoryczne i organizacyjne ramy współpracy w projekcie zaaprobowano w styczniu 2014 roku. Sam projekt  był realizowany w latach 2014 – 2018, natomiast książka zawierająca finalne, zbiorcze wyniki badań ukazała się w 2020 roku.

Po dwóch latach badań pierwsze rezultaty opublikowano jako research-in progress w pracy:  Wrycza S., Gajda D., Palvia P., Turan A.H., Information Technology Occupational Culture in Poland. Methodological, Organizational and Technological Issues, GITMA (Global Information Technology Management Association) Proceedings, GITMA World Conference August 9-10, 2016, San Diego, California.

Ostateczne wyniki badań polskiego zespołu opublikowano jako: Wrycza S., Gajda D., Palvia P., Information Technology Issues in Poland (Chapter 27), in: Palvia P. et al. (eds) The World IT Project World Scientific-Now Publishers Series in Business, 2020.

Link do publikacji

W kolejnych rozdziałach zespoły badawcze z 37 państw przedstawiły rezultaty swoich studiów. Następne artykuły, wynikające z World IT Project, zostaną opublikowane w uznanych międzynarodowych czasopismach z dziedziny informatyki ekonomicznej.

Biuro Rzecznika Prasowego