Studenci UG stworzyli aplikację dla osób z fobią społeczną

Aplikacja Talk-to

Studenci Wydziału Zarządzania zajęli II miejsce w międzynarodowym konkursie Showcase Competition, zorganizowanym w ramach konferencji AIS 2021 Student Chapter Leadership Conference przez jedną z największych na świecie organizacji społeczności zrzeszonych wokół tematyki systemów informatycznych AIS. Stworzyli aplikację skierowaną do ludzi z problemami w nawiązywaniu kontaktów, skrajnie nieśmiałych, z fobią społeczną.

Członkowie AIS Student Chapter z całego świata spotkali się 9 i 10 kwietnia 2021 r. na pierwszej wirtualnej konferencji AIS 2021 Student Chapter Leadership Conference zorganizowanej przez Illinois State University. W sumie w wydarzeniu wzięło udział 267 uczestników z 47 uniwersytetów i 4 krajów.

Spotkanie było okazją do prezentacji prac konkursowych i nagrodzenia osiągnięć kół naukowych stowarzyszonych z Association for Information Systems (AIS).

- AIS zrzesza tzw. Student Chapters. Jeden z nich znajduje się przy Wydziale Zarządzania i funkcjonuje jako AIS SC University of Gdansk - Koło Naukowe Systemów Informatycznych E-XPERT. To właśnie z jego ramienia startujemy co roku w konkursach i osiągamy wysokie miejsca. Podobnie stało się i tym razem - mówi Hubert Kołcz, student Wydziału Zarządzania UG, jeden z członków zespołu. - Konkurs Showcase Competition, w którym wzięliśmy udział, organizowany jest w Stanach Zjednoczonych głównie dla studentów amerykańskich uczelni. Nasz zespół był jedynym nieamerykańskim zespołem nagrodzonym w ramach 2021 AIS Student Chapter Competition.

W skład zespołu reprezentującego Uniwersytet Gdański weszli:  Klara Dargacz, studentka III roku kierunku Informatyka i Ekonometria oraz II roku kierunku Modelowane Matematyczne i Analizy Danych (współzałożycielka projektu, odpowiedzialna za warstwę biznesową i badania rynku), Irina Frolova, studentka II roku kierunku Informatyka i Ekonometria (twórczyni oprawy wizualnej aplikacji oraz nagrania promującego aplikację, wspomagająca zespół w warstwie technicznej), Hubert Kołcz, student III roku kierunku Informatyka i Ekonometria (współzałożyciel, koordynator i lider projektu, twórca architektury rozwiązania oraz koncepcji aplikacji).

Aplikacja „Talk-to”

Studenci Wydziału Zarządzania UG podjęli w swoim projekcie problem wycofania społecznego i znaleźli sposób na to, by go ograniczyć. W tym celu stworzyli aplikację Talk-to, która z założenia ma odpowiadać na potrzeby osób chcących aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, które z pewnych powodów nie mają takiej możliwości.

- Niejednokrotnie spotkaliśmy się z ludźmi, którzy w przypadku silnego kryzysu boją się poprosić o wsparcie osoby najbliższe, a na bezpłatną pomoc psychologiczną mogą liczyć dopiero po długim okresie oczekiwania. Zauważony problem pogłębiają obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Znaleźliśmy sposób na to, by choć trochę go ograniczyć – tłumaczy Hubert Kołcz. - Stworzyliśmy aplikację skierowaną głównie do ludzi z problemami w nawiązywaniu kontaktów. Chcieliśmy w ten sposób zaangażować w życie społeczne każdą młodą osobę, która z jakiegoś powodu czuje się wykluczona. Nasza praca konkursowa, nad którą pracowaliśmy od lipca 2020 r., składała się m.in. z 8 minutowej prezentacji wideo. Przedstawiliśmy w niej wspomniany wcześniej problem społeczny w postaci wyreżyserowanego filmu. Komisji konkursowej zaprezentowaliśmy też wstępną wersję zaprojektowanej przez nas aplikacji.

Projekt studentów UG został doceniony - zajęli II miejsce w konkursie Showcase Competition.

- To duże osiągnięcie, nie wszystkie zgłoszone projekty na etapie eliminacji zakwalifikowały się do finałów.  Warto dodać, że Showcase Competition charakteryzował się najwyższym stopniem konkurencyjności ze względu na największą liczbę projektów biorących w nim udział. Kompetencje, które były sprawdzane, to m.in zdolność do przedstawienia problemu i rozwiązania go w oczekiwany przez komisję sposób – wyjaśnia Hubert Kołcz.

Obecnie aplikacja jest w fazie rozwoju dlatego na udostępnienie jej szerszej publiczności trzeba jeszcze chwilę poczekać.

O organizacji Association for Information Systems (AIS)

AIS jest stowarzyszeniem zawodowym dla osób i organizacji, które prowadzą badania, nauczanie, praktykę i studia nad systemami informacyjnymi na całym świecie. Założona w 1994 roku organizacja zrzesza środowisko akademickie i zawodowe z oddziałów z ponad 100 krajów. Stowarzyszenie wydaje czasopisma, organizuje konferencje i stanowi forum dla profesorów i menedżerów systemów informatycznych.

Talk-to, aplikacja studentów UG
Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG