Konkurs Złoty Medal Chemii

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firma DuPont zapraszają do wzięcia udziału w 11. edycji konkursu Złoty Medal Chemii. Konkurs ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z zakresu chemii i jej pogranicza.

Autorzy najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich w dziedzinie chemii oraz z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki, mają szanse po raz kolejny otrzymać Złoty Medal Chemii. To już 11. edycja prestiżowego konkursu organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firmę DuPont.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie o znaczeniu poznawczym jak i aplikacyjnym w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w Polsce w roku akademickim 2020/2021. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

- Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż konkurs jest bardzo dobrą i skuteczną formą promocji młodych, zdolnych licencjatów i inżynierów, zarówno w środowisku naukowym, jak i w przemyśle. Cieszy nas organizacja kolejnej edycji konkursu. Jesteśmy przekonani, że poziom zgłaszanych prac również w tym roku będzie wysoki - mówi prof. dr hab. Robert Nowakowski, koordynator konkursu.

Prace na konkurs można nadsyłać od 11 lipca 2021 roku, za pośrednictwem strony www.zlotymedalchemii.pl. Na laureata Złotego Medalu Chemii czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma 5 tys. złotych, a Brązowego – 2,5 tys. złotych. Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także minimum trzy wyróżnienia firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych. Wszyscy finaliści konkursu zyskają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach. Dodatkowo laureaci mogą ubiegać się o trzymiesięczny staż w firmie DuPont (Specialty Products Poland Sp.z.o.o.) w trakcie którego wybrana osoba może poznać specyfikę pracy w działach marketingu i sprzedaży międzynarodowej firmy chemicznej. DuPont zastrzega możliwość wyboru jednej osoby spośród zgłaszającej chęć wzięcia udziału w stażu. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 8 października 2021.

- Chemia należy do tych dziedzin, w których Polacy mają silną markę. Tym bardziej warto wspierać zdolnych młodych badaczy, którzy już na tak wczesnym etapie kariery rozwijają ten obszar nauki. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera najlepszych, aby stali się jeszcze lepsi. Liczę, że osoby wyróżnione Złotym Medalem Chemii będą w przyszłości laureatami naszych programów, na przykład programu START dla najzdolniejszych młodych uczonych– mówi prof. dr. hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Najważniejsze kryteria, którymi kierować się będzie jury decydujące o otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia to: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 5 listopada 2021 r. Uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu będą zaproszeni do przedstawienia wyników swoich prac w formie dziesięciominutowej prezentacji podczas sesji finałowej konkursu. Prezentacje finalistów odbędą się 19 listopada 2021 r . Ogłoszenie końcowych wyników konkursu nastąpi 9 grudnia 2021 roku podczas uroczystego wręczenia nagród laureatom.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin dostępne są na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl

oprac. Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG