Medi@stery - konkurs UG na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach

Zapraszamy do VII edycji ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery organizowanego przez Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Konkurs dedykowany jest absolwentom studiów magisterskich  na kierunkach zakładających realizację efektów uczenia się w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Ogólnopolski Konkurs Na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery został zainicjowany w celu promowania najwybitniejszych prac absolwentów magisterskich studiów dziennikarskich. Zgodnie z  ideą zawartą w nazwie, Medi@stery mają zbierać wyróżniające się rozprawy poświęcone problematyce medioznawczej, by torować drogę indywidualnym, twórczym i merytorycznie wartościowym dokonaniom.

Karta zgłoszeniowa VII edycji konkursu

Regulamin konkursu

Nagrody w konkursie odebrało dotychczas 18 laureatów, których rozprawy odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym i metodologicznym, oryginalnością tez oraz odkrywczym charakterem. Prace te zostały wydane w postaci wysokopunktowanych monografii lub artykułów w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Media Biznes Kultura”, wnosząc istotny wkład w rozwój medioznawstwa i przyczyniając się  do torowania drogi indywidualnym, twórczym  i wartościowym dokonaniom. O osiągnięciach naszych laureatów można przeczytać na stronie internetowej konkursu, który otwierając przed absolwentami nowe perspektywy badawcze staje się dokumentacją ich pierwszych naukowych dokonań.

Zapraszając do udziału w konkursie, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa dostępnym na stronie. Prosimy o przekazanie informacji o konkursie do Promotorów prac oraz Studentów Państwa uczelni.

Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do 20 listopada 2020 roku.

Organizatorem konkursu jest Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej działający na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Biuro Rzecznika Prasowego