życie akademickie
Przez osiem miesięcy można zgłaszać swoją pracę dyplomową do konkursu organizowanego Przez Uniwersytet Gdański i Grupę VRG S.A.. Główną nagrodą są bony podarunkowe na kolekcje dostępne w sklepach Vistula, Wólczanka i Bytom. Tematyka prac jest dowolna, jednak powinna być związana z markami należącymi do Grupy Kapitałowej VRG S.A.. Konkurs na najlepszą…
życie akademickie
Już po raz kolejny Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni. Jeśli twoja praca dyplomowa (inżynierska, magisterska lub doktorska) koncentruje się na problematyce związanej z rozwojem Miasta Gdyni, podnoszeniem jego konkurencyjności i została obroniona na ocenę bardzo…
sea-eu
Instytut Biologii Morskiej (IIM-CSIC) w Hiszpanii oferuje sześć dotacji na prace magisterskie prowadzone w ich instytucji, w ramach programu JAE Intro ICUs 2020. Nabór wniosków w ramach programu Komisji Europejskiej JAE Intro ICUs 2020 ma na celu promowanie badań naukowych o tematyce morskiej wśród studentów studiów magisterskich na uniwersytetach…
życie akademickie
Zapraszamy do VII edycji ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery organizowanego przez Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Konkurs dedykowany jest absolwentom studiów magisterskich  na kierunkach zakładających realizację efektów uczenia się w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Ogólnopolski Konkurs Na Najlepszą…
życie akademickie
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny informacji kwantowej obronioną w Polsce w semestrze letnim 2020 roku. Konkurs – Junior KCIK Award – organizuje Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej (KCIK) działające przy Uniwersytecie Gdańskim. Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2020 r. W Konkursie KCIK może wziąć udział autor pracy licencjackiej z dziedziny informacji kwantowej…
nauka
Znamy już autorów trzech najlepszych prac dyplomowych konkursu organizowanego od czterech lat przez Polsko Chińską Radę Biznesu. Nagrody w postaci rocznego stypendium w Chinach na wybranej uczelni oraz tabletów trafiły do laureatów z uczelni z Gdańska i Warszawy. 27 lutego 2020 roku w sali balowej Pałacu Raczyńskich, siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych na warszawskiej starówce podczas noworocznego spotkania członków…