Konkurs na najlepszą pracę licencjacką z zakresu informacji kwantowej

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny informacji kwantowej obronioną w Polsce w semestrze letnim 2020 roku. Konkurs – Junior KCIK Award – organizuje Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej (KCIK) działające przy Uniwersytecie Gdańskim. Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2020 r.

W Konkursie KCIK może wziąć udział autor pracy licencjackiej z dziedziny informacji kwantowej obronionej w Polsce w semestrze letnim 2020 roku. Komplet dokumentów może przysłać autor pracy lub promotor. Nadesłane dokumenty powinny zawierać: kopię pracy licencjackiej, recenzje pracy, kopię dokumentu poświadczającego obronę ww. pracy oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystko w formacie pdf) w nieprzekraczalnym terminie 31 lipca, 2020 na adres email:  kcikaward@ug.edu.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. W roku 2020 dwóch zwycięzców konkursu otrzyma możliwość reprezentowania polskich studentów w European Quantum Future Academy w Berlinie, wydarzenia organizowanego w ramach inicjatywy Quantum Flagship. Natomiast autorzy dwóch prac wyróżnionych w konkursie znajdą się na liście rezerwowej do udziału w Akademii.

Organizatorzy Akademii pokrywają wszelkie koszty lokalne udziału w wydarzeniu.

Biuro Rzecznika Prasowego