Laureaci XVIII edycji konkursu Fundacji Polpharma

Tematem tegorocznej, XVIII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji było: "Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz  poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii".

Na konkurs wpłynęło 16 wniosków. Wszystkie wnioski zostały skierowane do recenzji.

Rada Naukowa Fundacji na posiedzeniu 10 października, na podstawie recenzji i oceny własnej ustaliła listę rankingową projektów i przedstawiła ją zarządowi Fundacji.

Wyłoniono 3 laureatów wśród których znalazła się Pani dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, profesor Uniwersytetu Gdańskiego z Katedry Chemii Biomedycznej Wydziału Chemii - projekt pt. "Immunomodulatory peptydowe jako inhibitory punktów kontrolnych PD-1/PD-L1 następnej generacji" otrzymał finansowanie w wysokości 539 280,00 zł.

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: polpharma 

Biuro Promocji