Zaprezentuj swoje badania i zostań młodym Fahrenheitem

YF

Młodzi pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzący badania o potencjale komercjalizacyjnym, są adresatami konkursu Univentum Labs Ideas - Young Fahrenheit, organizowanego przez Spółkę celową UG Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG. - Mamy nadzieję, że uda nam się dotrzeć do szerokiego grona młodych pracowników uczelni i zachęcić ich do spróbowania swoich sił na rynku - mówi dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG, Prezes Univentum Labs.

Celem konkursu jest zarówno promocja ciekawych badań prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim, jak i zidentyfikowanie osób oraz zespołów realizujących prace B+R o potencjale rynkowym.

- Inicjatywa jest skierowana do młodych pracowników i doktorantów niezależnie od dziedziny nauki - mówi dr Andrzej Poszewiecki, Wiceprezes Zarządu Univentum Labs. - Nie oczekujemy biznes-planów, a prezentacji realizowanych przez pracowników uczelni badań, które zdaniem ich autorów mają potencjał rynkowy, czyli mogą stać się punktem wyjścia do założenia własnego przedsiębiorstwa np. w formie spin offu lub też udzielenia licencji.

Dotychczas działające przy UG spółki spin off zostały założone przez pracowników i doktorantów uczelni z wydziałów Chemii, Biotechnologii, Biologii oraz Oceanografii i Geografii. Niestety brakuje wśród nich rozwiązań z zakresu np. informatyki, ekonomii, czy też edukacji. Dlatego organizatorzy konkursu Young Fahrenheit liczą na dotarcie do naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

- Mamy nadzieję, że zarówno laureaci, ale także inni uczestnicy konkursu będą mogli wspólnie z naszą spółką ubiegać się również o środki na rozwój swoich pomysłów w nowej perspektywie unijnej i brać udział w konkursach, które powinny rozpocząć się w pierwszej połowie 2022 r. - dodaje dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG, Prezes Univentum Labs.

Konkurs Univentum Labs Ideas - Young Fahrenheit ma dwa etapy. Pierwszy z nich trwa do 15 grudnia 2021 r. W tym terminie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz opisać swoje badania i wskazać ich potencjał komercjalizacyjny. W drugim etapie, do którego wybrane zostaną najciekawsze pomysły, odbędzie się krótka prezentacja pomysłu oraz rozmowa z członkami kapituły konkursu, złożonej z przedstawicieli świata nauki i biznesu. Do końca semestru zimowego wyłonieni zostaną laureci konkursu.

Dla najciekawszych propozycji przewidziano nagrody pieniężne. Za zajęcie I miejsca nagroda finansowa wynosi 5 tys. zł., za II miejsce 2.5 tys. zł., a za III miejsce 1 tys. zł.

Więcej informacji o konkursie na stronie wydarzenia.

EMW/Zespół Prasowy UG