nauka
Na zdjęciu mgr inż. Małgorzata Rybczyńska i dr hab. Artur Sikorski, prof. UG. Wynalazek - nowe formy Nimesulidu, niesteroidowego leku przeciwzapalnego, nad którym pracowali naukowcy z Katedry Chemii Fizycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego - mgr inż. Małgorzata Rybczyńska, pod kierunkiem dra hab. Artura Sikorskiego, prof.…
współpraca
Zespół prof. Sylwii Rodziewicz-Motowidło  Zespół naukowy w składzie dr Justyna Sawicka, dr Natalia Karska, mgr inż. Agnieszka Kubiś pod kierownictwem prof. dr hab. Sylwii Rodziewicz-Motowidło z Wydziału Chemii UG opracował aż osiem nowych wynalazków, z czego dwa ubiegają się o ochronę międzynarodową oraz dwa zdobyły prestiżowe…
nauka
Fot. Alan Stocki/UG. W drugiej edycji konkursu Young Fahrenheit zwyciężyła dr Agata Motyka-Pomagruk z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Prezentacja laureatki dotyczyła proekologicznej metody opartej o wykorzystanie roztworów post-plazmowych do zwalczania istotnych ekonomicznie fitopatogenów oraz stymulacji…
współpraca
Uniwersytet Gdański, wraz z Politechniką Gdańską  i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym podpisał z Pomorską Specjalną Strefą porozumienie o współpracy wiodących akademickich Centrów Transferu Technologii. Na mocy dokumentu podpisanego podczas XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji SOOIPP Gdański Park Naukowo-Technologiczny wraz z Uczelniami Fahrenheita oferować będą kompleksowe rozwiązania ułatwiające realizację prac badawczo…
współpraca
Uniwersytet Gdański wraz z Universidad de Concepción pomyślnie zakończyły negocjacje z firmą SEQURE SPA z Chile. Podpisano umowę licencyjną na wykorzystanie wynalazku opartego o technologie kwantowe, który powstał w ramach prac w polsko–chilijskim zespole. Od kilku już lat trwały prace nad wspólnym wynalazkiem – generatorem liczb losowych. W pracach uczestniczyli: ze strony polskiej dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG z…
współpraca
Na zdjęciu od lewej: dr hab. Marcin Pawłowski - ICTQT, prof. UG, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym UG, Sebastian Zimnol - Prezes Zarządu Fundacji Quantum Cybersecurity Hub Europe, Katarzyna Gronowska - Dyrektor Centrum Transferu Technologii UG.  Dzięki współpracy…
życie akademickie
Młodzi pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzący badania o potencjale komercjalizacyjnym, są adresatami konkursu Univentum Labs Ideas - Young Fahrenheit, organizowanego przez Spółkę celową UG Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG. - Mamy nadzieję, że uda nam się dotrzeć do szerokiego grona młodych pracowników…
życie akademickie
Do końca września można składać wnioski w ramach otwartego naboru na dofinansowanie prac przedwdrożeniowych Programu Inkubatora Innowacyjności 4.0.  Środki w projekcie mogą być wykorzystane na m.in. na podniesienie stopnia gotowości wdrożeniowej proponowanych rozwiązań, a w szczególności na  zakup usług badawczych, ekspertyz, analiz i raportów…
nauka
Centrum Transferu Technologii UG w ramach działań ukierunkowanych na komercjalizację wyników badań naukowych ogłasza konkurs na dofinansowanie prac przedwdrożeniowych dla innowacji opracowanych przez zespoły badawcze UG. W ramach konkursu wybrane zostaną projekty, w których sfinansowane zostaną działania związane z realizacją procesu komercjalizacji i…
współpraca
W wydanym niedawno przewodniku dla startupów po pomorskim ekosystemie biznesu – „Morze nowych technologii. Pomorze 2020” – znajduje się informacja o Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, które wspiera pracowników naukowych w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. „Morze nowych technologii…” to kompendium wiedzy, pomocne dla każdego początkującego inwestora. „Morze nowych technologii…
nauka
Projekt przygotowany we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (GUMed), liderem konsorcjum, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. i Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego (CTT UG) uzyskał dofinansowanie ze środków projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego…