Nowy wymiar współpracy między Uczelniami Fahrenheita a Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym

Uniwersytet Gdański, wraz z Politechniką Gdańską  i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym podpisał z Pomorską Specjalną Strefą porozumienie o współpracy wiodących akademickich Centrów Transferu Technologii. Na mocy dokumentu podpisanego podczas XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji SOOIPP Gdański Park Naukowo-Technologiczny wraz z Uczelniami Fahrenheita oferować będą kompleksowe rozwiązania ułatwiające realizację prac badawczo-rozwojowych.

From left: Radosław Wika, Director of GPNT, PSSE, Tomasz Chyrek, legal counsel, deputy director of CTT UG, Jaśmina Zwierz, Project Manager, GPNT, Katarzyna Waligóra-Borek, Director of CTT GUMed, Damian Kuźniewski, Director of CTWiT PG. photo: GPNT press materials

Od lewej: Radosław Wika, Dyrektor GPNT, PSSE, Tomasz Chyrek, radca prawny, zastępca dyrektora CTT UG, Jaśmina Zwierz, Project Manager, GPNT, Katarzyna Waligóra-Borek, Dyrektor CTT GUMed, Damian Kuźniewski, Dyrektor CTWiT PG. fot.: materiały prasowe GPNT

Sygnatariusze porozumienia deklarują wolę podjęcia wspólnych działań w zakresie szeroko rozumianej komercjalizacji wyników badań naukowych polegającej na wspieraniu i stymulowaniu innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na tworzeniu efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem poprzez upowszechnianie wiedzy na temat transferu technologii.

Usługi kierowane będą w szczególności do przedsiębiorstw, które są zainteresowane stworzeniem nowego produktu, prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych czy tworzeniem prototypów lub szukają rozwiązania problemów technologicznych. Współpraca ma polegać m.in. na usprawnieniu transferu i komercjalizacji technologii, zwiększaniu efektywności powiązań nauki i działalności gospodarczej, wspieraniu działań propagujących programy akceleracyjne i inkubacyjne dla start-upów czy wymiany dobrych praktyk oraz doświadczenia m.in. w zakresie realizacji projektów unijnych.

- Ścisła współpraca z najlepszymi uczelniami w województwie pomorskim jest jednym z priorytetów Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego zarządzanego przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Mamy nadzieję, że zainicjowane wspólne działania pozwolą na osiągnięcie w przyszłości istotnych wzajemnych korzyści, a prowadzone projekty będą punktem wyjścia do długofalowej i strategicznej współpracy – podkreśla Przemysław Sztandera, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Zależy nam na tym aby przedsiębiorstwa strefowe, jak i parkowe rozwijały swój biznes poprzez  transfer technologii. Chcemy aby najlepsze pomysły powstawały i zostawały na Pomorzu, a akademickie spin-offy lokowały swoje działania w ekosystemie innowacyjności tworzonym przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, bo synergia nauki z biznesem jest podstawą rozwoju gospodarczego naszego regionu i kraju - dodaje  Radosław Wika, Dyrektor DPNT, PSSE.

Uczelnie reprezentowali dyrektorzy Centrów Transferu Technologii.

- Uniwersytet Gdański już od dłuższego czasu współpracuje z Gdańskim Parkiem Naukowo Technologicznym. Jednym z wymiernych dowodów tej współpracy jest obecność prężnych spółek zawiązanych z udziałem uniwersytetu – np. Qusar Lab - w przestrzeni biurowej Parku. Liczymy, że podpisane dzisiaj porozumienie przyczyni się do zintensyfikowania współpracy, do rozwijania dotychczasowych projektów oraz podjęcia nowych - mówi Tomasz Chyrek, Zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii UG.

Zainteresowanym przedsiębiorcom przedstawione zostaną możliwości rozwoju potencjału firmy poprzez transfer technologii oraz aktualna oferta badawcza jednostek naukowych. Dodatkowo zaproponowane zostaną dostępne źródła i mechanizmy finansowania. Broker innowacji doradzi, gdzie uzyskać można profesjonalne wsparcie, nawiąże współpracę z odpowiednią jednostką badawczą oraz zaaranżuje pierwsze spotkanie dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

CTT UG/GPNT, oprac. MJ