Nabór wniosków w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Logo

Do końca września można składać wnioski w ramach otwartego naboru na dofinansowanie prac przedwdrożeniowych Programu Inkubatora Innowacyjności 4.0.  Środki w projekcie mogą być wykorzystane na m.in. na podniesienie stopnia gotowości wdrożeniowej proponowanych rozwiązań, a w szczególności na  zakup usług badawczych, ekspertyz, analiz i raportów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz kosztów związanych z ochroną patentową.

Wnioski składać można do 30 września 2021 r.

Zgodnie z wymogami programu, decyzję o przyznaniu środków na realizację prac przedwdrożeniowych zatwierdzi Komitet Inwestycyjny Programu Inkubator Innowacyjności 4.0  składający się z przedstawicieli środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią COVID 19 zgłoszenia projektu wraz ze wskazanymi załącznikami należy dokonywać wyłącznie drogą e-mailową na dwa adresy mailowe: katarzyna.gronowska@ug.edu.pl oraz biuro@ctt.ug.edu.pl z dopiskiem w temacie e-maila „Nabór projektów w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0” .

Regulamin naboru projektów, formularz zgłoszeniowy i inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie CTT.

Program Inkubator Innowacyjności 4.0. wspiera działania naukowców Uniwersytetu Gdańsku w rozwijaniu, zwiększaniu gotowości technologicznej oraz wdrażaniu wyników badań. Program realizowany jest w Konsorcjum, którego liderem jest Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. Dofinansowanie całego projektu wynosi 1 900 000 zł.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG