Znamy zwycięzców finału drugiej edycji konkursu Young Fahrenheit

Zwyciężyła dr Agata Motyka Pomagruk

Fot. Alan Stocki/UG.

W drugiej edycji konkursu Young Fahrenheit zwyciężyła dr Agata Motyka-Pomagruk z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Prezentacja laureatki dotyczyła proekologicznej metody opartej o wykorzystanie roztworów post-plazmowych do zwalczania istotnych ekonomicznie fitopatogenów oraz stymulacji wzrostu roślin. Głównym celem konkursu, organizowanego przez Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG, jest poszukiwanie rozwiązań mających potencjał komercjalizacyjny.

Pięciu młodych badaczy przeszło do II etapu Young Fahrenheit - konkursu, który ma zapewnić wsparcie dla projektów naukowych o potencjale komercjalizacyjnym. 26 stycznia br., na Wydziale Ekonomicznym UG, finaliści zaprezentowali swoje projekty przed kapitułą.

Do finału zakwalifikowali się: dr Klaudia Godlewska (Wydział Chemii UG),  Daniel Górzyński (Wydział Chemii UG), dr Agata Motyka-Pomagruk (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed), Małgorzata Rybczyńska (Wydział Chemii UG), Konrad Schlichtholz (Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych).

Spośród nich kapituła konkursu, w składzie: dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Katarzyna Gronowska, dyrektor Centrum Transferu Technologii UG, Dorota Sobieniecka-Kańska, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, dr hab. Wojciech Bizon prof. UG – prezes spółki celowej UG Univentum Labs, dr Łukasz Guzik – prezes Spark-Lab i dr Andrzej Poszewiecki, wiceprezes spółki celowej UG Univentum Labs, wyłoniła zwycięzców.

Laureatami konkursu zostali:

Dr Agata Motyka-Pomagruk

Fot. Alan Stocki/UG.

  • I miejsce dr Agata Motyka-Pomagruk z MWB UG i GUMed (w zespole z dr. Wojciechem Śledziem oraz mgr Weroniką Babińską) za rozwiązanie dotyczące proekologicznej metody opartej o wykorzystanie roztworów post-plazmowych do zwalczania istotnych ekonomicznie fitopatogenów oraz stymulacji wzrostu roślin. Rozwiązanie to może przyczynić się do ograniczenia problemu głodu na świecie;
fot.

Fot. Alan Stocki/UG.

  • II miejsce – mgr Konrad Schlichtholz z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych - jego projekt dotyczy wprowadzenia koncepcji zamka kwantowego, którego otworzenie nie jest fizycznie możliwe bez dostępu do klucza. Rozwiązanie to kierowane ma być do banków oraz instytucji publicznych;  
Godlewska

Fot. Alan Stocki/UG.

  • III miejsce – dr Klaudia Godlewska z Wydziału Chemii (w zespole z dr hab. Moniką Paszkiewicz), której projekt jest próbnikiem pasywnym zawierającym nanorurki węglowe i może przełożyć się na innowacyjne podejście do monitorowania środowiska wodnego.

Celem konkursu jest poszukiwanie rozwiązań, które mają potencjał komercjalizacyjny.

- Konkurs z jednej strony daje możliwość odkrycia tych badaczy, którzy prowadzą nowatorskie i potrzebne rynkowo badania, z drugiej zaś jest okazją do poszerzenia oferty dotyczącej współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Cieszymy się, że przyciąga on nowych uczestników.– mówi prof. Wojciech Bizon, prezes spółki Univentum Labs. – Mamy również nadzieję, że na bazie tegorocznych pomysłów uda się stworzyć nowe spin-offy uczelniane – dodaje

Organizatorzy planują już kolejną edycję Young Fahrenheit, która ruszy wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

- Zarówno uczestników aktualnej edycji, jak i inne osoby, które prowadzą badania o potencjale komercjalizacyjnym zapraszamy do kontaktu w sprawie współpracy – mówi dr Andrzej Poszewiecki, Wiceprezes Univentum Labs.

Fot. Alan Stocki/UG
EMW/Zespół Prasowy UG