Zaprojektuj maskotkę dla Uniwersytetu Gdańskiego i wygraj 3000 zł!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i wygrania cennej nagrody. Uniwersytet Gdański czeka na projekty do 7 lutego  2020r. (piątek). Najlepszy z nich zostanie wdrożony do produkcji, a jego autor otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł brutto.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich pełnoletnich twórców. Jego celem jest wyłonienie najlepszego i najbardziej oryginalnego projektu maskotki. 

Maskotka Uniwersytetu Gdańskiego, tworzona w jubileuszowym roku 50-lecia uczelni, powinna odzwierciedlać wartości, którymi kierują się zarówno studenci jak i pracownicy uczelni: otwartość, kreatywność, wzajemny szacunek i tolerancja, wielokulturowość, a także pragnienie zdobywania i pogłębiania wiedzy, społeczne zaangażowanie oraz związek z morzem i tradycjami morskimi.

Chcemy aby była to postać inspirująca, wywołująca pozytywne skojarzenia i odzwierciedlająca charakter największej na Pomorzu uczelni.

Maskotka będzie towarzyszyć przedstawicielom UG podczas wydarzeń sportowych, kulturalnych, związanych z popularyzacją nauki, a także rekrutacją na studia. Jej postać może pojawić się w formie przebrania, gadżetu reklamowego, znaku graficznego, elementu promocji uczelni w druku oraz formach elektronicznych itp.

Projekty można składać do 7 lutego. Decyduje data wpłynięcia do Kancelarii UG. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 lutego 2020 (poniedziałek).

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Formularz zgłoszeniowy 240.97 KB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 320.54 KB
Regulamin konkursu 290.53 KB
Biuro Promocji