11. nr periodyku "Nasze Studia" – pisma studentów dla studentów

Grafika

19 niezwykle ciekawych artykułów napisanych przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego można przeczytać w nowym, 11. numerze Zeszytów Naukowych "Nasze Studia" Wydziału Ekonomicznego UG. Wśród bloków tematycznych m.in. kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego, ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju, czy obecny rynek pracy i funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w dobie pandemii SARS-COV-2.

Zeszyty Studenckie „Nasze Studia” Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego wydawane są raz w roku w wersji on-line. Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: finansów i bankowości, handlu zagranicznego, logistyki, transportu, marketingu i ubezpieczeń, gospodarki światowej, polityki regionalnej oraz innowacji.

Czytaj najnowszy nr periodyku

Do Redakcji Naukowej czasopisma należą: dr hab. Sylwia Pangsy Kania, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr Magdalena Markiewicz, dr Leszek Reszka oraz dr hab. Iwona Sobol.

- Cieszymy się ogromnie, że mimo towarzyszących zawirowań, udało się wydać kolejny, jedenasty numer Zeszytów Studenckich. Nie byłoby to możliwe bez studentów, którzy chcąc podzielić się swoimi zainteresowaniami i wiedzą przesłali napisane przez siebie opracowania, a następnie nanosili cierpliwie uwagi zgłoszone przez recenzentów w systemie blind-review, przyczyniając się w efekcie do podniesienia wartości merytorycznej publikacji. Warto podkreślić, że czasem kontakt mailowy między redakcją a autorami był bardzo intensywny. Nie ulega wątpliwości, że te pierwsze kroki publikacyjne to dla autorów nowe doświadczenia i nie można wykluczyć, że nie będą one tylko ważnym elementem studiowania, ale mogą również zaowocować dalszą pracą naukową, czego autorom serdecznie życzymy - czytamy w słowie wstępnym od Redakcji Zeszytów Studenckich „Nasze Studia”.

Artykuły numeru 11. zostały podzielone na pięć części. Pierwsza dotyczy kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego (można tu przeczytać m.in. o azjatyckim modelu rozwojowym i możliwości jego zastosowania przez kraje rozwijające się czy o wpływie polityki fiskalnej i dochodowej na dynamikę wzrostu gospodarczego w Rumunii w latach 2004-2019), druga została poświęcona ekonomicznym aspektom zrównoważonego rozwoju (wśród art. m.in. Wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym na realizację celów zrównoważonego rozwoju agendy 2030 czy Znaczenie odnawialnych źródeł energii w krajowym systemie energetycznym). Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw stanowi tematykę trzeciej części (przeczytamy tu m.in. o sektorze MŚP czy o instrumentach wsparcia przedsiębiorców przez poszczególne gospodarki w dobie pandemii). W części czwartej znalazły się artykuły dotyczące rynku pracy (tematy to m.in. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw w kontekście rynku pracy czy Praca jako czynnik integracji osób z niepełnosprawnością w warunkach epidemii wirusa SARS-COV-2), w piątej praktyczne aspekty logistyki (tu m.in. o metodach sprzedaży biletów jako elemencie przedtransakcyjnym logistycznej obsługi klienta czy o porcie morskim jako elemencie lądowo-morskiego łańcucha transportowego na przykładzie Portu Gdańsk).

Periodyk, wydawany przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ukazuje się nieprzerwanie od 2003 r. Od 2011 r. do 2017 r.  wersją pierwotną czasopisma była wersja papierowa, natomiast od numeru 9/2019 wersją pierwotną czasopisma stała się wersja on-line. Na frontowej okładce czasopisma tradycyjnie znalazły się postaci autorów, którzy uczestniczyli w maju 2021 r. w spotkaniu w MS Teams w miejsce spotkania na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.

EMW/Zespół Prasowy UG