Ekonomia zdrowia i AI w biznesie. Konferencja na WE UG

grafika

Podsumowanie konferencji „Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie. Biznes w obliczu zmieniającego się świata” na Wydziale Ekonomicznym UG

15 marca 2023 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyła się XXVIII Konferencja Naukowa ,,Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie. Biznes w obliczu zmieniającego się świata”.

Na konferencji gościliśmy w charakterze prelegentów przedstawicieli z branży medycznej, farmaceutycznej i obszaru artificial intelligence (Al).

Pierwszym prelegentem był Pan Tomasz Bleks, Kierownik ds. Systemów Biznesowych, Gemini.pl, który przedstawił wystąpienie na temat nowych sposobów realizacji potrzeb pacjenta jako czynnika rozwoju rynku farmaceutycznego.

Niezwykle ciekawa prezentacja wywołała wiele szczegółowych pytań ze strony publiczności, w tym pracowników UG, studentów, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz gości zewnętrznych.

Kolejnym prelegentem był Pan Dawid Wójcicki, Prezes i Założyciel VEE SA, spółki tworzącej Conversational Al, rozwiązania z zakresu pełnej automatyzacji contact center, który przedstawił prezentację poruszającą zagadnienie - ,,Kiedy zaczniemy częściej rozmawiać ze sztuczną inteligencją niż z człowiekiem?” Również to wystąpienie wywołało wiele emocji i komentarzy dotyczących zmieniającej się perspektywy działania w wielu obszarach biznesowych.

Wystąpienie Pani Anny Rulkiewicz, Prezes Zarządu Grupy LuxMed związane było z podsumowaniem stanu opieki zdrowotnej, w tym dostępności do opieki zdrowotnej, w tym opieki szpitalnej oraz do diagnostyki, jak również wpływu pandemii na tę dostępność. Zwiększenie zapotrzebowania na opiekę szpitalną, które spowodowała pandemia, nie współistniało ze zwiększeniem się możliwości systemu publicznego.  Szacuje się, że 1,7 mln osób doświadczyło pogorszenia stanu zdrowia wskutek przechorowania COVID-19, ograniczeń w dostępie do opieki medycznej lub długotrwałego przebywania w domu, a to 5% społeczeństwa, czyli co 20. Polak. W 2021 roku hospitalizacje z powodu nowotworów były częstsze niż z powodu chorób sercowo-naczyniowych, a w roku 2022 skierowano na diagnostykę nowotworu o 25% więcej osób niż przed pandemią.

Pani Prezes dużo uwagi poświęciła dostępności kadr medycznych, a także wsparcia ekonomicznego, organizacyjnego, informatycznego systemy opieki zdrowotnej. Naświetliła także sposoby zarządzania czasem oczekiwania pacjenta na diagnostykę, konsultacje i zabiegi.

Pani Prezes podzieliła się także własnymi spostrzeżeniami odnoszącymi się do opieki zdrowotnej w obliczu zmieniających się potrzeb Polaków, metod podnoszenia jakości opieki zdrowotnej i świadomości Polaków odnośnie do ubezpieczeń zdrowotnych i polis szpitalnych. Podsumowując wystąpienie, zauważyła zaś, że zamiana wydatków na usługi i produkty, które nie sprzyjają zdrowiu, na polisę zdrowotną jest inwestycją we własne zdrowie.

Na zakończenie odbyła się debata z udziałem zaproszonych gości, którą moderował prezes KNFM Adam Sobina. Podczas debaty zarówno studenci, jak i wszyscy uczestnicy konferencji zainteresowani tematem mieli możliwość zadawania pytań.

Konferencja dała możliwości spotkania z praktykami biznesu i doświadczoną kadrą zarządzającą oraz pozwoliła poszerzyć horyzonty oraz wzbogacić wiedzę poprzez kontakt z ekspertami w dziedzinie ekonomii zdrowia.

Uczestnicy ocenili spotkanie jako bardzo praktyczne, merytoryczne i potrzebne, zwłaszcza dla studentów.

Sukces XXVIII Konferencji Naukowej to nie tylko sprawna organizacja wydarzenia oraz panelu dyskusyjnego, ale przede wszystkim zadowolenie naszych Gości, liczna frekwencja i uśmiech na ich twarzach.

Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych, którego opiekunami są:  
dr Magdalena Markiewicz, dr Monika Szmelter oraz mgr Przemysław Wysiński.

Już za rok zapraszamy na kolejną, XXIX Konferencję Naukową ,,Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie”!

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG