Prof. Monika Bąk powołana do Rady ds. Mobilności i Transportu

Prof. Monika Bąk

Dr hab. Monika Bąk, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Dziekan Wydziału Ekonomicznego i Kierownik Katedry Ekonomiki Transportu została powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska do grona ekspertów Rady ds. Mobilności i Transportu jako przedstawicielka Uniwersytetu Gdańskiego.

Rada będzie organem doradczo-opiniodawczym Prezydenta Miasta Gdańska. Celem pracy Rady ds. Mobilności i Transportu jest rekomendowanie Prezydentowi Miasta Gdańska rozwiązań zmierzających w szczególności do:

  • rozwoju transportu zbiorowego jako elementu zrównoważonego systemu transportowego zaspokajającego potrzeby mieszkańców związane z przemieszczaniem się;
  • redukowanie zapotrzebowania na transport poprzez odpowiednie planowanie przestrzenne;
  • zmiany podziału zadań przewozowych na korzyść transportu zbiorowego oraz pieszego i rowerowego;
  • dostarczania precyzyjnie adresowanej informacji dla mieszkańców;
  • wykorzystanie najnowocześniejszych technologii w celu zwiększania efektywności transportu.

Zaproszenie do prac w zespole przyjęli też przedstawiciele innych instytucji, firm i stowarzyszeń działających na terenie Gdańska.

Do udziału w Radzie zaproszony został również dr Piotr Kuropatwiński, były pracownik Wydziału Ekonomicznego, jako przedstawiciel Europejskiej Rady Cyklistów.

W skład Rady wchodzą: Piotr Borawski - Przewodniczący Rady, Agnieszka Bartków, Monika Bąk, Jan Bogusławski, Tomasz Gawłas, Rafał Glazik, Anna Golędzinowska, Piotr Grzelak, Piotr Kuropatwiński, Paweł Mrozek, Michał Maksymiuk, Anita Płonowska, Tomasz Rejek, Tomasz Strug, Elżbieta Strzelczyk, Jacek Szmagliński, Mateusz Sylwestrzak, Piotr Żelaznowski.

Zarządzenie nr 5/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Rady ds. Mobilności i Transportu oraz określenia Regulaminu jej działania

Zespół Prasowy UG