UG liderem nowego projektu w ramach programu Erasmus + Szkolnictwo wyższe

Projekt pt.: „Professional UNcertainty Competence” (PUNC) kierowany przez dr Renatę Orłowską z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ma na celu wsparcie i podniesienie wiedzy,  kompetencji i umiejętności nauczycieli akademickich w szkoleniu studentów w odnalezieniu siebie w  niepewnym środowisku i  wciąż zmieniającej rzeczywistości zawodowej.

Głównym celem projektu „Professional UNcertainty Competence” (PUNC) jest wypełnienie luki kompetencyjnej w radzeniu sobie z niepewnością i umożliwienie nauczycielom akademickim wyszkolenia odpornych profesjonalistów, którzy będą w stanie zaangażować swoją niepewność zawodową w pozytywny i produktywny sposób.

Projekt PUNC, w pierwszym etapie ma wspierać nauczycieli w kształceniu pokolenia profesjonalistów, którzy nie boją się zmieniającej rzeczywistości zawodowej i chętnie sięgają po nowe możliwości. W stworzonym strategicznym partnerstwie z pięciorgiem różnych uczelni w Europie, 200 nauczycieli akademickich, szkoleniowców i naukowców będzie w ramach wymiany międzynarodowej pogłębiać swoją wiedzę, dzielić się swoimi doświadczeniami i współtworzyć podręcznik dobrych praktyk. W kolejnym etapie projektu, 240 studentów z uczelni partnerskich w ramach prowadzonych dla nich zajęć zdobędzie wiedzę, umiejętności i innowacyjne materiały edukacyjne, dzięki którym będą mogli rozwijać swoje kompetencje uczenia się przez całe życie. Uniwersytet Gdański przeszkoli 40 nauczycieli akademickich i 40 studentów z wydziałów, którzy będą zainteresowani uczestnictwem w projekcie i  podniesieniem swoich kompetencji.

Poza Uniwersytetem Gdańskim, liderem projektu, w skład konsorcjum wchodzą także: Stichting Hogeschool Utrecht (Niderlandy), Turun Ammattikorkeakoulu oy  (TUAS – Finlandia), INNOCAMP PL Sp. z o.o., Erhvervsakademi Aarhus (BAAA – Dania), Universita Politecnica de Valencia (UPV – Hiszpania).

Budżet całego projektu to blisko 450 tys. EUR, w tym ponad 43 tys. EUR dla UG.

Biuro Rzecznika Prasowego