PTE wyróżniło prace dyplomowe absolwentów UG

Zdjęcie poglądowe

W środę, 10 lutego 2021 r., w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku została rozstrzygnięta XVII edycja Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza oraz XXIV edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana za rok 2020. Wyróżnienia w konkursach trafiły do absolwentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Ideą wyżej wspomnianych, corocznych konkursów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest promowanie absolwentów pomorskich uczelni wyższych przez tworzenie możliwości współpracy z przedsiębiorstwami w regionie oraz popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego.

Kapituła Konkursowa, w której zasiadają profesorowie wyższych uczelni  z Trójmiasta, wyłoniła prace, które można określić mianem innowacyjnych, nieszablonowych i łamiących dotychczasowe schematy.

W tegorocznym konkursie wyróżnienia powędrowały do trzech absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego z Wydziału Ekonomicznego UG.

W przypadku XVII edycji Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza wyróżnienia przyznano następującym osobom:

•          Panu Mikołajowi Drożdżyńskiemu

Praca nt. „Rynek funduszy inwestycyjnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Regulacje prawne, uwarunkowania rozwoju oraz analiza podmiotów.”

Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

•          Pani Aleksandrze Rojek

Praca nt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu jako sposób budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na przykładzie Farm Frites Poland S.A.”

Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Beaty Majeckiej, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych

W przypadku XXIV edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana wyróżnienie przyznano:

•          Pani Renacie Stojanowskiej

Praca nt. „Gry symulacyjne jako nowoczesna metoda rozwoju kompetencji z zakresu ekonomii.”

Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Tomasza Brodzickiego, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego

Termin oraz forma uroczystości wręczenia wyróżnień będzie uzależniona od obostrzeń sanitarnych obowiązujących w kolejnych tygodniach.

Kapituła konkursowa doceniła też prace dyplomowe napisane na bardzo wysokim poziomie, które zdobyły uznanie jej członków, a z uwagi na ograniczoną liczbę przyznawanych nagród i wyróżnień nie zostały uhonorowane. Wśród nich są cztery prace magisterskie absolwentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz dwie prace licencjackie powstałe również na Wydziale Ekonomicznym UG. Mają one ukazać się na stronie internetowej PTE w zakładce Strefa Wiedzy.

Wyniki konkursu dostępne są na str. PTE w Gdańsku

Oprac. Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG