„Abecadło ekonomiczne” – cykl webinariów dla studentów UG

Zdjęcie poglądowe

Zapraszamy do oglądania odcinków „Alfabetu Ekonomicznego UG” przygotowywanego przez zespół wykładowców akademickich Wydziału Ekonomicznego. W krótkich filmach przybliżone zostały ciekawe pojęcia i zagadnienia ekonomiczne.

Inicjatywa webinariów „Abecadło ekonomiczne” powstała w celu przybliżenia ciekawych pojęć i zagadnień ekonomicznych prezentowanych w ramach krótkiej formy multimedialnej przez doświadczonych wykładowców akademickich Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Wybór tematów określonych poszczególnymi literami alfabetu obejmuje pojęcia makro- i mikroekonomiczne, zjawiska, z którymi spotykamy się w codziennym życiu.

„Abecadło ekonomiczne” i sposób jego przedstawienia wpisuje się od pierwszego odcinka w kształtowanie społecznej odpowiedzialności nauki, upowszechnianie wiedzy na temat zagadnień ekonomicznych i możliwość ich interpretacji, pobudzanie ciekawości badawczej wobec otaczającej nas rzeczywistości, jest bardzo ważną częścią misji uczelni.

Wykładowcy, prezentujący wybrane zagadnienie w krótkim webinarze charakteryzują się ogromną wiedzą i doświadczeniem w danym obszarze, najczęściej łącząc teorię z praktyką.

Wszystkie dotychczas powstałe odcinki dostępne są na kanale YT Wydziału oraz na stronie Wydziału Ekonomicznego.

Dotychczas ukazało się 11 odcinków „Alfabetu ekonomicznego”:

 • Pierwszym opublikowanym webinarem był „A jak Antycykliczna polityka”, w którym zagadnienie działania z zakresu polityki monetarnej przedstawiła prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, członkini Rady Polityki Pieniężnej w latach 2010-2015.
 • Kolejny opublikowany odcienk to „Decentralizacja” przedstawiana przez dr hab. Marcina Wołka, prof. UG, wykładowcy WE UG i jednocześnie radnego Miasta Gdyni.
 • "E jak Ekonomia Międzynarodowa", która została przedstawiona przez dra hab. Tomasza Brodzickiego, prof. UG, specjalizującego się w zagadnieniach wzrostu gospodarczego i innowacyjności w gospodarce, współpracującego z PPNT oraz IHS Markit .
 • „F jak Faktoring” został zaprezentowany przez prof. dr hab. Danutę Marciniak-Neider, eksperta w zakresie rozliczeń międzynarodowych, ściśle współpracującą z Izbą Spedycji i Logistyki.
 • „G jak Gospodarka Głupcze”, parafrazujący słynne amerykański powiedzenie, przedstawił dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG, członek-współzałożyciel Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
 • Zagadnienie „H jak Model Heckschera-Olina” zostało wyjaśnione przez dr hab. Stanisława Umińskiego, prof. UG, eksperta z zakresu integracji europejskiej i handlu międzynarodowego, członka Stowarzyszenia Badań Integracji Europejskiej (PECSA).
 • „J jak Jakość” to pojęcie, które w naukowy sposób przybliżyła dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG, ekspert w zakresie teorii mikroekonomii oraz teorii podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe.
 • „K jak Kongestia” to problem odczuwany przez mieszkańców miast i w transporcie, a wyjaśnienia jego przyczyn, kosztów i skutków podjęła się prof. dr hab. Danuta Rucińska z Katedry Rynku Transportowego i prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego O/Gdańsk.
 • „L jak Logistyka” to webinar przygotowany przez prof. dra hab. Mirosława Chaberka, który od wielu lat bierze czynny udział w pracach zespołów doradczych Ministerstwa Transportu oraz  centralnych organizacji rządowych.
 • "M jak Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze" - została przedstawiona przez prof. dr hab. Ewę Oziewicz, specjalizującą się w problematyce MSG, zwłaszcza w odniesieniu do Azji Południowo-Wschodniej, przewodniczącą rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej UG.
 • „N jak Nagroda Nobla” to webinar, w którym prof. dr hab. Jan Burnewicz wskazuje tematykę podejmowaną przez nagradzanych naukowców w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Kolejne odcinki „Alfabetu Ekonomicznego” przed nami. Zapraszamy do oglądania.

Dodano przez: Biuro Rzecznika Prasowego