Dni Otwarte online Wydziału Ekonomicznego UG

W czwartek, 25.06.2020 r., na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się Dni Otwarte online. Studenci i wykładowcy przedstawili ofertę kształcenia – kierunki i specjalności oraz przekazali najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji.

Dni Otwarte na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się na kanale Facebooka WE. Na spotkanie online pt. „Wydział Ekonomiczny – Twoje Drzwi do Sukcesu” zaproszeni zostali wszyscy kandydaci na studia.

Podczas spotkania można było usłyszeć o kierunkach i specjalnościach na WE, studiowaniu za granicą, kołach naukowych i rekrutacji. Udzielano również odpowiedzi na zadawane pytania.

Spotkanie live odbyło się 25 czerwca.

Podczas wcześniejszych Dni Otwartych WE Goście zabierani byli na zwiedzanie tajemniczych zakątków Wydziału Ekonomicznego, nowoczesnej infrastruktury, sal wykładowych i laboratoriów. Ponieważ w obecnej sytuacji nie było to możliwe odbyła się wirtualna wycieczka po Wydziale Ekonomicznym.

Biuro Rzecznika Prasowego