Czworo studentów UG zakwalifikowanych do IV edycji programu TopYoung100

Dr Leszek Reszka

Dr Leszek Reszka z Wydziału Ekonomicznego UG, opiekun akademicki i koordynator programu ds. współpracy z Uczelniami.

Roczny program rozwojowy pod okiem mentora, szkolenia z kompetencji twardych i miękkich, wizyty studyjne, udział w konferencjach i webinariach – to korzyści kierowane do osób zakwalifikowanych do IV edycji programu TopYoung100. Skorzysta z nich czworo studentów Naukowego Koła Logistyki Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Program TopYoung100 to m.in. warsztaty, szkolenia, webinaria, wyzwania biznesowe, a wszystko pod okiem mentora, który poprowadzi studenta, pomagając mu osiągnąć zamierzony cel.

W IV edycji programu znalazło się czworo studentów Wydziału Ekonomicznego UG: Palina Belayets, Magdalena Reszka, Zofia Wieczorkowska oraz Kacper Zdrojkowski. Wszyscy przeszli pozytywnie dwa etapy rekrutacji: etap I przeprowadzany na uczelni przez opiekuna akademickiego (pod uwagę brane były  m.in: wyniki osiągnięte na uczelni, liczba  zaliczonych przedmiotów logistycznych i transportowych, a także aktywności dodatkowe, jak np. udzielanie się w kole naukowym, pierwsze doświadczenia zawodowe) oraz etap II przeprowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (czyli rozmowa kwalifikacyjna prowadzona częściowo w języku angielskim).

Dzięki zakwalifikowaniu do programu studenci objęci zostaną rocznym programem rozwojowym, w którym wyróżnić należy proces mentoringowy, szkolenia z kompetencji twardych i miękkich, wizyty studyjne, a także udział w licznych konferencjach i webinariach.

- Uczestnictwo w programie daje studentom bardzo duże możliwości rozwoju, zarówno poszerzania umiejętności obsługi informatycznych narzędzi wspierających logistykę, jak również pracy zespołowej i networkingu. W ramach programu studenci, pracując wspólnie nad wyzwaniami biznesowymi, poszerzają swoje sieci kontaktów i integrują się w międzyuczelnianych zespołach. Dodatkową korzyścią jest współpraca z mentorami biznesowymi - menedżerami logistyki, którzy służą radą i doświadczeniem uczestnikom programu – mówi dr Leszek Reszka z Wydziału Ekonomicznego UG, opiekun akademicki na Uniwersytecie Gdańskim oraz koordynator programu ds. współpracy z Uczelniami.

Program TopYoung100 jest inicjatywą skierowaną do najlepszych studentów kierunków i specjalności związanych z łańcuchem dostaw w Polsce. Tworzony jest przez trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie. Ma na celu budowę wizerunku Polski jako silnego centrum kompetencji logistycznych i związanych z szeroko pojętym łańcuchem dostaw poprzez m.in. wsparcie i promocję młodych talentów logistycznych na rynku zawodowym. Program objęty jest patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki.

V edycja programu planowana jest na wiosnę 2022 roku.

Więcej informacji 

EMW/Zespół Prasowy UG