Chińska ekspansja w branży gier wideo. Zwyciężyła praca dyplomowa absolwenta UG

logo

Mgr Kamil Kręt, ubiegłoroczny absolwent specjalności handel zagraniczny na kierunku MSG Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, zdobył 1. miejsce w konkursie organizowanym przez Polsko-Chińską Radę Biznesu Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową. Promotorem pracy była prof. dr hab. Ewa Oziewicz z Katedry Biznesu Międzynarodowego WE UG.

„Chińska ekspansja w branży gier wideo i jej rola w dążeniu Chińskiej Republiki Ludowej do mocarstwowości w XXI wieku” – to tytuł pracy, która zwyciężyła (w kategorii prac licencjackich i magisterskich) w VI. edycji konkursu prac dyplomowych z zakresu współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej.

Lista laureatów wszystkich kategorii

Zdaniem promotora, głównym atutem pracy jest odważna, dość zaskakująca teza, zgodnie z którą światowy rynek gier wideo, istniejącej od stosunkowo niedawna formy rozrywki, stanowi istotny element strategii realizowanej na arenie międzynarodowej przez jedną z największych globalnych potęg, a mianowicie Chińską Republikę Ludową.

- Niecodzienna tematyka sprawia, iż praca ta jest unikatowa, jednocześnie nie uciekając się do nadinterpretacji tudzież wyciągania zbyt daleko idących wniosków – mówi prof. dr hab. Ewa Oziewicz z Katedry Biznesu Międzynarodowego Wydziału Ekonomicznego UG. - Istotą pracy jest jej synkretyczny charakter, wysuwający na pierwszy plan zagadnienia natury ekonomicznej, nie odcinając przy tym gospodarki od innych, związanych z nią i wpływających na nią dziedzin wiedzy jak np. polityka, technologia czy kultura i ideologia. Na wyróżnienie zasługuje też obfity zbiór źródeł, stanowiących podstawę zawartych w pracy twierdzeń, na który składają się m.in. podręczniki akademickie, liczne artykuły naukowe, chińskie dokumenty rządowe, raporty branżowe czy doniesienia uznanych agencji prasowych specjalizujących się w tematyce gier wideo.

Praca odwołuje się nie tylko do dobrze znanego w Polsce kręgu nauki Zachodu i jego dokonań, pokazuje też perspektywę przedstawicieli cywilizacji chińskiej oraz jej dorobku naukowego.

Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy Polski i Chin odbył się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki  oraz Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

Zgłoszono do niego prace licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe z 11 ośrodków akademickich z Polski i Chin.

Celem konkursu jest m.in. kreowanie przyszłych liderów i ekspertów współpracy biznesowej między Polską i Chinami oraz zwrócenie uwagi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski we współpracy dwustronnej z Chińską Republiką Ludową, jej polityki zagranicznej, współpracy biznesowej.

Więcej informacji na stronie Polsko Chińskiej Rady Biznesu.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się we wtorek 26 kwietnia 2022 r.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG