Współpraca WE UG z Ocean Network Express

fot.

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego podpisał kolejną umowę o współpracy z Ocean Network Express. Jej zakres obejmuje m.in. działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia studentom wydziału, odpowiadającej współczesnym wymaganiom rynku pracy.

Umowę o współpracy podpisali Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk, prof. UG oraz Reiner Zimbalski, dyrektor Regional Port Operations and Container Management w firmie Ocean Network Express.

- Współpraca z przedsiębiorstwami, takimi jak ONE, jest dla nas niezwykle ważna z uwagi na możliwość podążania za trendami i kierunkami rozwoju w obszarze gospodarki. Wydział Ekonomiczny jest związany z gospodarką morską od początku swojego istnienia. Sięgając do historii, warto pamiętać o początkach sopockiego ośrodka nauk ekonomicznych wywodzącego się z Instytutu Morskiego utworzonego w 1942 roku w Warszawie przy tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnichmówi dr Magdalena Markiewicz, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, koordynator współpracy akademickiej. - Obecnie wśród katedr funkcjonujących na wydziale znajduje się Katedra Transportu i Handlu Morskiego, a szeroko ujmowanymi zagadnieniami funkcjonowania gospodarki morskiej, żeglugi morskiej, lądowo-morskich łańcuchów transportowych, a także ochrony środowiska morskiego, zajmuje się wielu pracowników wydziału. Dzięki współpracy z przedsiębiorstwami mamy możliwość implementacji wiedzy i umiejętności dotyczących praktycznych aspektów funkcjonowania gospodarki morskiej w prowadzone badania oraz zajęcia dydaktyczne, z czego niewątpliwie korzystają studenci. Studenci mają także możliwość odbywania wizyt studyjnych i korzystania ze staży oraz uczestniczenia w wykładach praktyków

Jednym z wymiarów współpracy Ocean Network Express z Wydziałem Ekonomicznym jest udział w cyklu seminariów „Studia i co dalej” organizowanych przez Morskie Koło Naukowe (opiekun: dr Tomasz Nowosielski).

Najbliższe seminarium skupiające miłośników branży morskiej "Studia i co dalej?", podczas którego będzie można m.in. poznać profile przedsiębiorstw, perspektywy kariery oraz przebieg procesu rekrutacyjnego w przedsiębiorstwach z branży morskiej odbędzie się już 26 kwietnia 2023 r. o godz. 10.30 na Wydziale Ekonomicznym.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG