Wydział Ekonomiczny zaprasza na majowe wykłady

fot.

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na dwa otwarte wykłady. Podczas pierwszego prof. Grzegorz Kołodko opowie o tym, jak trafiliśmy do świata w matni i w jaki sposób można z niego wybrnąć, w czasie drugiego spotkania, organizowanego z okazji wydania monety upamiętniającej Władysława Grabskiego, sylwetkę i dokonania autora reformy walutowej przedstawi prof. dr hab. Anna Zielińska Głębocka.

 

 

Oba wydarzenia odbędą się w formie stacjonarnej, w siedzibie wydziału w Spocie przy ul. Armii Krajowej 119/121.

Wykład Profesora Grzegorza Kołodki “Świat w matni. Jak tam trafiliśmy i jak z tego wybrnąć”

Dzień: 17.05.2022 r., godz. 11.30. 

Miejsce: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Aula A 

Prof. Grzegorz W. Kołodko to intelektualista i polityk, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, czterokrotnie wicepremier i minister finansów w latach 1994-97 i 2002-03.  

Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego.  

Autor i redaktor licznych książek oraz artykułów naukowych opublikowanych w 28 językach. Najczęściej na świecie cytowany polski ekonomista.  

Doktor Honoris Causa i Honorowy Profesor jedenastu zagranicznych uniwersytetów. Maratończyk i podróżnik; zwiedził 170 krajów i zawitał na Antarktydę.    

O książce „Świat w matni”: 

Świat trzeba ratować, odchodząc od antagonizmów w stronę współpracy globalnych potęg – USA, Unii Europejskiej oraz Chin i Rosji, a także Indii. Znajdą się i staną na ich czele przywódcy, którzy będą chcieli i potrafili tego dokonać. Miast zderzenia cywilizacji i wrogiej rywalizacji potrzebny jest dialog i współpraca. Świat znalazł się w matni. Możni tego świata muszą pojąć, że nie da się nieustannie wzbogacać – jakże często wyzyskując innych – bez oglądania się na towarzyszące temu z jednej strony koszty społeczne i ekologiczne, a z drugiej napięcia polityczne i konflikty zbrojne. Natomiast społeczeństwa krajów na dorobku, funkcjonujące w gospodarkach emancypujących się, muszą znaleźć własny, oparty na merytokracji sposób wykorzystania nieodwracalnej globalizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nie uda im się to bez zapanowania nad procesami demograficznymi i bez uporania się z korupcją dewastującą gospodarkę. 

Autor poszukuje odpowiedzi na nurtujące nas pytania: jaka naprawdę jest sytuacja?, co łączy, a co dzieli różne miejsce na Ziemi?, co jest nieuchronne, a co może się zdarzyć?, co mamy robić, aby wyrwać się z nawarstwiających się kryzysów?

Opierając się na wszechstronnych interdyscyplinarnych badaniach i studiach porównawczych, a także czerpiąc z osobistych doświadczeń z licznych podróży oraz kontaktów z przywódcami i uczonymi tego niespokojnego świata, dzieli się przemyśleniami o zglobalizowanej gospodarce i jej politycznym i kulturowym otoczeniu, zwracając przy okazji uwagę na uwarunkowania i konsekwencje współczesnej rewolucji technologicznej.  

Przy tym wszystkim kieruje się w swoich rozważaniach racjonalnością, a nie emocjami – tak w przypadku stawiania diagnoz, jak i formułowania recept. Gdy bowiem poddajemy się emocjom, to trudno o optymizm wobec wyjątkowego spiętrzenia negatywnych aspektów otaczającej nas rzeczywistości: nierówności ekonomicznych, wykluczenia społecznego, zmian klimatycznych, nierównowagi demograficznej i nowej zimnej wojny, na które nakłada się „czarna trójca” – populizm, nacjonalizm i autorytaryzm. Niestety, również liberalna demokracja szwankuje.  

Zdecydowana większość zagrożeń, przed którymi stoimy, może być przezwyciężona. Może, ale nie musi. Aby to się udało, konieczna jest redefinicja celów gospodarowania oraz nowy paradygmat ekonomiczny, niezbędna jest reinstytucjonalizacja globalizacji i racjonalizacja polityki. Potrzebny jest nowy pragmatyzm. Na kartach tej książki autor pokazuje, jak ku temu zmierzać, aby wybrnąć z matni, w której znalazł się nasz świat. 

Po wykładzie będzie można nabyć książkę po promocyjnej cenie zaoferowanej przez wydawcę. 

Seminarium wielcy polscy ekonomiści - Władysław Grabski

Dzień: 19.05.2022 r., godz. 11:00

Miejsce: Aula im. T. Ocioszyńskiego, Wydział Ekonomiczny UG, ul. Armii Krajowej 119/121.

Seminarium „Wielcy polscy ekonomiści - Władysław Grabski” współorganizowane jest przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego i Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku z okazji wydania monety upamiętniającej Władysława Grabskiego (1874–1938), autora reformy walutowej z 1924 r., którego dorobek współtworzy dziedzictwo polskiej ekonomii

Sylwetkę Władysława Grabskiego i jego dokonania przedstawi prof. dr hab. Anna Zielińska Głębocka, ekspert w zakresie polityki monetarnej i integracji ekonomicznej, członkini Rady Polityki Pieniężnej w latach 2010-2016.

Władysław Grabski (1874–1938) był politykiem, działaczem społecznym i ekonomistą. Pochodził ze starej szlacheckiej rodziny. Kształcił się w Polsce, Francji oraz Niemczech. W 1919 r. zdobył mandat posła na Sejm, po czym objął tekę ministra skarbu w rządzie Leopolda Skulskiego. Dwukrotnie był premierem, po raz pierwszy w okresie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. i ponownie w latach 1923–1925, gdy pełnił także obowiązki ministra skarbu. Pod jego kierownictwem dokonano reformy walutowej i skarbowej, czego efektem były wprowadzenie nowej waluty – złotego, sanacja budżetu państwa i zdławienie hiperinflacji.

Seminarium będzie okazją do prezentacji przez gościa specjalnego, Panią Martę Gajęcką, członkinię Zarządu Narodowego Banku Polskiego srebrnej monety kolekcjonerskiej upamiętniającej Władysława Grabskiego o nominale 10 zł z serii „Wielcy polscy ekonomiści” – „Władysław Grabski”, którą 21 kwietnia 2022 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu.

Prelekcję pt. Spojrzenie ekonomistów na inflację. Komu ona pomaga a komu szkodzi wygłosi dr Grzegorz Pawłowski z Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Po prelekcji w ramach spotkania przewidziana jest także dyskusja z udziałem Prelegentów i Gości.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG