Porozumienie WE UG z Gdańskim Liceum Autonomicznym

foto z podpisania porozumienia na UG

Obustronnej współpracy na rzecz podwyższenia jakości edukacji ekonomicznej i finansowej wśród uczniów Gdańskiego Liceum Autonomicznego dotyczyło porozumienie podpisane między Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego a GLA.  

Porozumienie zostało podpisane przez Dyrektor Gdańskiego Liceum Autonomicznego mgr Monikę Biblis oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Monikę Bąk, prof. UG.

Zakłada ono objęcie patronatem klas o profilu ekonomicznym i organizację zajęć edukacyjnych dla uczniów GLA w zakresie ekonomii i finansów, przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania, które stanowią podstawowe obszary działalności naukowo-dydaktycznej WE UG. Współpraca obejmie także włączenie uczniów GLA w szereg aktywności i przedsięwzięć o charakterze dydaktycznym i naukowym oraz wspomaganie w sferze dydaktycznej uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Na mocy porozumienia zajęcia prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczynają się już we wrześniu.

Koordynatorem współpracy jest Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału Ekonomicznego dr Magdalena Markiewicz.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG