współpraca
Obustronnej współpracy na rzecz podwyższenia jakości edukacji ekonomicznej i finansowej wśród uczniów Gdańskiego Liceum Autonomicznego dotyczyło porozumienie podpisane między Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego a GLA.   Porozumienie zostało podpisane przez Dyrektor Gdańskiego Liceum Autonomicznego mgr Monikę Biblis oraz Dziekan Wydziału…