Naukowczynie WE UG z wykładami podczas Tygodnia Przedsiębiorczości Powiatu Wejherowskiego

fot.

Trzy naukowczynie z Wydziału Ekonomicznego UG: dr Katarzyna Osiecka-Brzeska z Katedry Zrównoważonego Rozwoju, dr Magdalena Markiewicz z Katedry Biznesu Międzynarodowego oraz dr Joanna Czerepko z Katedry Rynku Transportowego poprowadziły wykłady podczas konferencji inaugurującej Tydzień Przedsiębiorczości Powiatu Wejherowskiego.

Konferencja organizowana z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyła się 13 listopada br. w zabytkowej Sali Obrad Rady Powiatu Wejherowskiego, a tematem wiodącym było „ESG - nowe unijne wymogi raportowania dla przedsiębiorstw”. Wymogi te reguluje CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z grudnia 2022 roku. 

Gośćmi byli uczniowie ostatnich klas liceów oraz techników o profilach finansowych, przedsiębiorcy z powiatu oraz przedstawiciele samorządów.

- Zrównoważony rozwój jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Konsekwencją tego jest wprowadzenie nowych unijnych wymogów raportowania niefinansowego, skupiającego się na trzech kryteriach: E - environmental (czynniki środowiskowe), S - societal (czynniki społeczne, w tym społecznej odpowiedzialności) , G - governmental (czynniki dotyczące ładu korporacyjnego). Przedsiębiorstwa zobowiązane są raportować kryteria niefinansowe na podobnie usystematyzowanej zasadzie, jak w ramach raportowania finansowego - tłumaczy Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym na WE UG dr Magdalena Markiewicz.

Wykłady w ramach konferencji przedstawiły kolejno: dr Katarzyna Osiecka-Brzeska z Katedry Zrównoważonego Rozwoju, która opowiedziała o tym, czym są zrównoważony rozwój i ESG, dr Magdalena Markiewicz z Katedry Biznesu Międzynarodowego, której wystąpienie nosiło tytuł „Zielone finanse. Instrumenty finansowe i zrównoważony rozwój”, i dr Joanna Czerepko z Katedry Rynku Transportowego, która mówiła o ESG w łańcuchu dostaw.

Wydarzeniu towarzyszyła ożywiona dyskusja, w której przedsiębiorcy z powiatu odnosili się do znaczenia CSRD dla wszystkich firm, szczególnie w łańcuchu wartości, w kontekście możliwości, ale także ograniczeń dotykających małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wiele pytań padło o doradztwo i możliwości konsultacji konkretnych przypadków związanych z raportowaniem niefinansowym. Przedstawiciele samorządów wyrazili zainteresowanie w odniesieniu do konieczności tworzenia miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, które mogą skutkować dodatkowymi punktami w konkursach na środki inwestycyjne.

Więcej informacji na stronie WE UG.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG