Projekt SEA-EU_doc z finansowaniem w ramach Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Konsorcjum European University of the Seas – SEA-EU, którego partnerem jest Uniwersytet Gdański, uzyskało dofinansowanie na realizację projektu: „Beyond academia: broadening the career horizons of doctoral students in marine and maritime sciences in Europe” (SEA-EU_doc) w ramach akcji 2 - Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego Programu Erasmus+. Kierownikiem projektu po stronie Uniwersytetu Gdańskiego jest dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG z Wydziału Ekonomicznego UG.

Fakt, że nie wszyscy doktoranci broniący swoje prace doktorskie i kończący studia doktoranckie znajdą pracę w uczelniach i instytutach badawczych, wynika z ograniczonej liczby stanowisk, które europejski, akademicki rynek pracy może zaoferować nowo wypromowanym doktorom. Młodzi doktorzy często nie są świadomi ścieżek kariery zawodowej na rynku pozaakademickim i możliwości rozwoju zawodowego. Można zauważyć, że brakuje im kompetencji oczekiwanych na rynku pracy, wymaganych w przemyśle lub sektorze prywatnym. Część z wypromowanych doktorów doświadcza płynnego wejścia na pozaakademicki rynek pracy, jednak z badań ankietowych wynika, że czują się mniej przygotowani do rozwijania tam swojej kariery zawodowej. Dlatego potrzebne są dodatkowe szkolenia w zakresie kompetencji miękkich lub uniwersalnych takich jak: przywództwo, łatwość komunikacji, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów, tworzenie sieci lub zarządzanie projektami, kreatywność, analityczne myślenie itp.

Celem niniejszego projektu jest wypracowanie dobrych praktyk, na podstawie doświadczeń partnerów biorących udział w projekcie i zaoferowanie europejskim uniwersytetom standardów kształcenia i wyposażania doktorantów w kompetencje potrzebne do podjęcia zatrudnienia na pozaakademickim rynku pracy w gospodarce morskiej. Projekt ma także na celu wzmocnienie współpracy między partnerami, promowanie rozwoju, testowanie i wdrażanie innowacyjnych praktyk oraz rozwijanie przedsiębiorczości i aktywnej współpracy w różnych obszarach wśród doktorantów i doktorów.

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023. Jego budżet to blisko 450 tys. EUR, w tym około 60 tys. EUR dla UG.

Grafika z logo SEA-EU i Erasmus+
Biuro Rzecznika Prasowego