współpraca
Każdy student podczas swojej akademickiej drogi zastanawiał się zapewne nad wyjazdem na semestr, czy dwa do zagranicznej uczelni. Uniwersytet Gdański jest w stanie pomóc takim osobom na wiele sposobów - od inicjatyw europejskiego sojuszu uczelni nadmorskich SEA-EU po spotkania informacyjne dotyczące danych programów. Zobacz jakie możliwości wyjazdów zagranicznych otwiera studiowanie na UG. SEA-EU - pięć mórz i ocean…
sea-eu
Na trasie z Gdyni do Kilonii gościliśmy na pokładzie naukowców z Hiszpanii i Niemiec. Mimo trudnych warunków pogodowych udało nam się wykonać badania hydroakustyczne, chemiczne i biologiczne. Zebrane próbki wody posłużą nam do oszacowania emisji gazów cieplarnianych ze środowiska morskiego do atmosfery. Za pomocą różnego rodzaju sieci uzyskaliśmy materiał badawczy do oceny zanieczyszczenia wód morskich mikroplastikami…
sea-eu
Gdańsk - Kilonia(Niemcy) - Brest(Francja) - Kadyks(Hiszpania) to trasa rejsu badawczego statku Uniwersytetu Gdańskiego R/V Oceanograf. Katamaran wypłynął z portu 26 maja o 13:00. Jego podróż potrwa 23 dni, w ciągu których kilkadziesiąt naukowców reprezentujących SEA-EU, czyli konsorcjum sześciu europejskich uniwersytetów nadmorskich, przeprowadzi pięć…
sea-eu
Studenci Uniwersytetu Gdańskiego mają okazję do uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych, organizowanych w ramach pilotażowej wersji programu praktyk i badań SEA-EU. Ci, którzy są obecnie na studiach licencjackich mogą odbyć kilkutygodniowe praktyki w zagranicznej firmie, a studenci będący na pierwszym roku studiów magisterskich będą mogli popracować nad…
sea-eu
Pod koniec 2021 r. gospodarzem zjazdu przedstawicieli SEA EU był Uniwersytet Gdański. Między 30 listopada a 2 grudnia odbyły się spotkania Rady Zarządzającej, Komitetu Wykonawczego oraz Technicznej Grupy Roboczej SEA EU. Zapraszamy na wideorelację z wydarzenia przygotowaną przez Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG. University of the Seas, SEA EU - sojusz sześciu europejskich i nadmorskich uczelni, powstał po…
sea-eu
Nowy rok akademicki zaczynamy dobrymi wieściami! Razem z uczelniami partnerskimi SEA-EU przygotowaliśmy ofertę kilkunastu wirtualnych kursów skierowanych do osób będących na studiach licencjackich i magisterskich. To doskonała inicjatywa dla studentów otwartych na nowe doświadczenia i chcących rozwijać swoje zainteresowania naukowe. Kursy łączą wiele dyscyplin, ale ich motywem przewodnim jest zrównoważony rozwój. Wśród…
sea-eu
Pracownicy i studenci UG pokonali dystans równy trasie z Gdańska do Porto by wspomóc charytatywne wydarzenie organizowane przez studentów z Uniwersytetu w Brest. Pokonując łącznie 3082 km społeczność UG zajęła pierwsze miejsce na podium i wykazała się największym zaangażowaniem spośród wszystkich partnerów wydarzenia. Uniwersytet Gdański włączył się w…
sea-eu
Jeszcze przez dwa dni można dołączyć do sportowego i charytatywnego wydarzenia organizowanego przez studentów z Uniwersytetu w Brest. Inicjatywa organizowana jest w ramach Europejskich Uniwersytetów Morza - SEA-EU. Każdy przebyty kilometr zasili konto organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy Akademickiego Związku Sportowego UG oraz Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UG dołączyli do…
sea-eu
Blue Talks to seria krótkich spotkań on-line poświęconych tematyce niebieskiej gospodarki. Każde webinarium jest prowadzone przez eksperta, który przybliża wybrany temat i przedstawia stan badań w danej dziedzinie. Uczestnicy wykładów są zapraszani do zgłaszania pytań i komentarzy do prowadzącego. Najbliższe Blue Talks pt. „One Planet, One Ocean: From…
sea-eu
European University of the Seas SEA-EU zaprasza studentów Uniwersytetu Gdańskiego do udziału w intensywnym kursie online. Tematem przewodnim spotkań będzie „Monitorowanie zakwitu alg metodami detekcji zdalnej”. W programie przewidziano sześć godzin lekcji teorii i dziewięć godzin warsztatów dotyczących m.in. badań nad fitoplanktonem, szkodliwego…
sea-eu
Sześciu partnerów Europejskiego Uniwersytetu SEA-EU zaprasza studentów Uniwersytetu Gdańskiego na wydarzenie kulinarne pt. SEA-EU 2021 Cooking Experience. Chcemy zaciekawić młodych naukowców różnorodnością  europejskiego jedzenia oraz pokazać, jak to, co jemy wpływa na nasze zdrowie, gospodarkę i środowisko naturalne. Na każdym uniwersytecie…
sea-eu
Społeczność SEA-EU zrzesza około 120 000 studentów i 1700 pracowników. Od dzisiaj możesz poczuć się częścią tej międzynarodowej społeczności bez wychodzenia z domu. Partner SEA-EU, UBO stworzył aplikację mobilną dedykowaną wszystkim studentom i pracownikom partnerskich uniwersytetów. Zadaniem aplikacji SEA-EU Around jest ułatwienie kontaktu pomiędzy…
sea-eu
15 stycznia 2021 r. odbyła się pierwsza edycja międzynarodowej konferencji International Partner’s Day, pod tytułem „Języki Obce w Międzynarodowym Środowisku Akademickim” zorganizowanej przez Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego ze wsparciem Biura Współpracy Międzynarodowej oraz Biura Projektu The European University of the Seas – SEA-EU. W…
sea-eu
Uniwersytet Zachodniej Bretanii, nasz partner w SEA-EU, jest jednym z kilku instytucji zaangażowanych w program stypendialny BIENVENÜE, współfinansowany przez EU Marie Skłodowska-Curie Actions. BIENVENÜE oferuje 75 dwuletnich stanowisk dla wysoko wykwalifikowanych naukowców w stopniu doktora, którzy chcieliby prowadzić badania naukowe na ternie…
życie akademickie
W ramach projektu „SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW: promocja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zostały wyprodukowane trzy filmy wizerunkowe wydziału promujące studiowanie w Gdańsku studentom zagranicznym, którzy chcą poznawać kluczowe problemy prawne z nowoczesnej-morskiej perspektywy. Promocja zagraniczna WPiA ma zachęcić do studiowania prawa w języku angielskim w Europie, nad polskim Wybrzeżem i nad…
sea-eu
W ramach projektu „SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW": promocja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego publikacja (Ebook) w języku angielskim, która otwiera drogę do studiowania w Gdańsku studentom zagranicznym, którzy chcą poznawać kluczowe problemy prawne z nowoczesnej-morskiej…
sea-eu
Jury polskiego etapu konkursu fotograficznego „Morze i My” – organizowanego przez Uniwersytet Gdański w ramach międzynarodowego konkursu realizowanego przez wszystkich partnerów konsorcjum Nadmorskiego Uniwersytetu Europejskiego SEA-EU przeprowadziło w dniu 23.11.2020 r. ocenę prac fotograficznych I lokalnego etapu konkursu. W konkursie wzięło udział łącznie 28 osób prezentując 58 prac. Największą ilość punków i miejsce…
sea-eu
Na tegorocznej, międzynarodowej konferencji Sea Tech Week®, umacniającej międzynarodową współpracę i biznes w dziedzinie nauki i technologii morskich, dwa wystąpienia przeznaczone będą dla ekspertów z konsorcjum SEA-EU. W tym zacnym gronie znajduje się dwóch prelegentów z Uniwersytetu Gdańskiego: dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG, z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu…
sea-eu
Sześć uniwersytetów partnerskich konsorcjum SEA-EU, czyli UBO we Francji, UG w Polsce, UCA w Hiszpanii, CAU w Niemczech, UNIST w Chorwacji oraz UM na Malcie, organizują wspólny konkurs fotograficzny dla studentów. Zgodnie z wizją i wartościami konsorcjum SEA-EU tematem konkursu jest „Morze i My”. Fotografie zgłoszone do konkursu powinny ilustrować związek pomiędzy ludźmi i morzem. Przykładowe tematy to: zrównoważone…
sea-eu
Instytut Biologii Morskiej (IIM-CSIC) w Hiszpanii oferuje sześć dotacji na prace magisterskie prowadzone w ich instytucji, w ramach programu JAE Intro ICUs 2020. Nabór wniosków w ramach programu Komisji Europejskiej JAE Intro ICUs 2020 ma na celu promowanie badań naukowych o tematyce morskiej wśród studentów studiów magisterskich na uniwersytetach…
sea-eu
Konsorcjum European University of the Seas – SEA-EU, którego partnerem jest Uniwersytet Gdański, uzyskało dofinansowanie na realizację projektu: „Beyond academia: broadening the career horizons of doctoral students in marine and maritime sciences in Europe” (SEA-EU_doc) w ramach akcji 2 - Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego Programu Erasmus+. Kierownikiem projektu po stronie Uniwersytetu Gdańskiego…
sea-eu
Konsorcjum European University of the Seas – SEA-EU, którego partnerem jest Uniwersytet Gdański, otrzymało środki na realizację projektu: “reinforce SustainablE Actions, resilience, cooperation and harmonisation across and by the SEA-EU Alliance - reSEArch-EU” w ramach programu Horyzont 2020. Ogólnym celem projektu reSEArch-EU jest rozwój sojuszu SEA-EU w kontekście badań i innowacji, współpracy z otoczeniem, w tym w…
sea-eu
Uniwersytet w Kadyksie prowadzi wstępną selekcję kandydatów do programu stypendialnego Beatrix Galindo, uruchomionego przez hiszpańskie Ministerstwo ds. Uniwersytetów, Badań Naukowych, Rozwoju i Innowacji. Celem konkursu jest pozyskanie utalentowanych naukowców, którzy rozwinęli swoją karierę za granicą. Dofinansowanie będzie przeznaczone na zatrudnienie Post Doca na hiszpańskiej uczelni publicznej, przez co najmniej 4…
sea-eu
Uniwersytet w Breście (UBO), partner projektu European University of the Seas – SEA-EU, organizuje SEA EU - Business Week, który odbędzie się w dniach 3-6 marca 2020 r. Oferta skierowana jest do pracowników uczelni wchodzących w skład konsorcjum SEA-EU, zarówno pracowników akademickich związanych z biznesem, jak również pracowników administracyjnych. Preferowane będą osoby, które nie brały dotychczas udziału w…
sea-eu
Uniwersytet Gdański, zgodnie z podpisaną deklaracją powołującą Uniwersytet Europejski – „European University of the Seas – SEA–EU”, rozpoczął realizację zadań. Przedstawiciele uczelni w składzie dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia, kierownik Projektu, Kamila Chomicz-Sokołowska – kierownik Biura Współpracy z Zagranicą oraz pracownicy…
sea-eu
7 listopada w Brukseli została podpisana deklaracja powołująca Uniwersytet Europejski University of the Seas SEA EU. W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego dokument sygnowali: dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek oraz prof. dr hab. Piotr Stepnowski.   „European Universities” to międzynarodowy program Komisji Europejskiej, który zachęca do budowania sojuszy europejskich uczelni. Uniwersytety Europejskie będą ponadnarodowymi…