Deklaracja powołująca Uniwersytet Europejski University of the Seas SEA EU

7 listopada w Brukseli została podpisana deklaracja powołująca Uniwersytet Europejski University of the Seas SEA EU. W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego dokument sygnowali: dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek oraz prof. dr hab. Piotr Stepnowski.  

„European Universities” to międzynarodowy program Komisji Europejskiej, który zachęca do budowania sojuszy europejskich uczelni. Uniwersytety Europejskie będą ponadnarodowymi sojuszami instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE ze wspólną długoterminową strategią, będą propagować europejskie wartości i tożsamość. Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie 17 konsorcjów uniwersytetów europejskich wybranych w konkursie Komisji Europejskiej „European Universities”. Łączny budżet programu to 85 mln euro, a każde konsorcjum otrzyma do 5 milionów euro w ciągu najbliższych 3 lat.

Grant jest przeznaczony na rozwój współpracy m.in. w dziedzinie kształcenia, badań i wymiany akademickiej.

Biuro Promocji