I edycja konferencji „Języki Obce w Międzynarodowym Środowisku Akademickim” za nami

Zdjęcie poglądowe

15 stycznia 2021 r. odbyła się pierwsza edycja międzynarodowej konferencji International Partner’s Day, pod tytułem „Języki Obce w Międzynarodowym Środowisku Akademickim” zorganizowanej przez Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego ze wsparciem Biura Współpracy Międzynarodowej oraz Biura Projektu The European University of the Seas – SEA-EU.

W wydarzeniu wzięło udział łącznie 30 uczestników z zagranicy będących przedstawicielami uniwersytetów partnerskich w ramach umowy Erasmus+, m.in. Castilla La Mancha University, West University of Timisoara, Universidad Europea Miguel de Cervantes, University of Stirling, University of Southeast Norway, oraz 4 spośród uniwersytetów tworzących konsorcjum SEA-EU (Kiel University, University of Malta, University of Split i University of Cadiz).

Konferencję oficjalnie otworzył Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, a głos zabrał również prof. dr hab. Arnold Kłonczyński, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia. Łącznie uczestniczyło w konferencji 53 gości z 23 uczelni zagranicznych oraz UG.

Oprócz przedstawienia Centrum Języków Obcych UG i podobnych jednostek działających na uczelniach zagranicznych, głównym celem konferencji było zaprezentowanie i omówienie roli kształcenia językowego w międzynarodowym środowisku akademickim i wymiana doświadczeń z realizacji działań mających na celu poprawę jego jakości.

Prelegenci Centrum Języków Obcych: mgr Alina Swebocka, Dyrektor CJO i mgr Andrzej Szabała, wykładowca języka angielskiego, w pierwszej części konferencji przybliżyli strukturę, zadania i inicjatywy CJO mające na celu stałe podnoszenie jakości kształcenia językowego i dostosowywanie kompetencji językowych absolwentów do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Natomiast perspektywa pracodawców została omówiona przez przedstawicielkę świata biznesu, p. Agnieszkę Piechaczek z Alexander Mann Solutions.

Zagraniczni prelegenci wygłosili prezentacje dotyczące siedmiu uczelni współpracujących z wydziałami UG w ramach program Erasmus+ (m.in. Universitat Jaume I Spain, University of Ostrava, Sivas Cumhuriyet University, West University of Timisoara), oraz będących częścią konsorcjum SEA-EU (University of Cadiz i University of Malta). W szczególności omówiono strukturę uczelni, ich profil, rolę lektoratów języków obcych oraz wyzwania związane z  nauczaniem zdalnym dla nauczycieli i studentów.

Druga część konferencji obejmowała warsztaty oraz prezentacje lektorów CJO dotyczące metodyki nauczania języka angielskiego, projektów IT realizowanych w ramach lektoratów, wpływu dwujęzyczności na funkcje kognitywne w późniejszym okresie życia, a także nowości z zakresu współczesnej leksyki języka angielskiego. Dla chętnych gości zagranicznych przeprowadzona została pokazowa lekcja języka polskiego dla początkujących.

International Partner’s Day był kolejną okazją do spotkania i wymiany doświadczeń z dotychczasowymi Partnerami Uniwersytetu Gdańskiego, a także nawiązania nowych, obiecujących relacji, co z pewnością  zaowocuje realizacją dalszych wspólnych projektów i przedsięwzięć łączących ośrodki akademickie z wielu krajów.

Wydarzenie odbyło się w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams, a językiem konferencji był język angielski.

Zespół Prasowy UG