Publikacja E-booka "SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW" w ramach programu NAWA "Promocja Zagraniczna"

zdjęcie poglądowe

W ramach projektu „SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW": promocja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego publikacja (Ebook) w języku angielskim, która otwiera drogę do studiowania w Gdańsku studentom zagranicznym, którzy chcą poznawać kluczowe problemy prawne z nowoczesnej-morskiej perspektywy. Prezentacja aktualnych tematów badawczych ma zachęcić do studiowania prawa w języku angielskim w Europie, nad polskim Wybrzeżem i nad Bałtykiem.

LINK do pobrania E-booka

Myślą przewodnią E-booka jest bezpieczeństwo prawne (legal safety & security), co jest wyjątkowo ważne w procesie nauczania przedmiotów prawniczych. Zagadnienia objęte publikacją są niezwykle aktualne a ich zakres obejmuje teorię i filozofię prawa, prawo oceanu, prawo morskie, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo ochrony środowiska, prawo ubezpieczeń i prawo rynku finansowego.

Książka „SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW” zawiera 9 rozdziałów napisanych przez naukowców z Wydziału Prawa:

chapter 1

Philosophy of Law: Hard Cases in the High Seas

Magdalena Glanc-Żabiełowicz Tomasz Widłak, Kamil Zeidler

chapter 2

Global ocean governance & The right of ocean to health for human resilience

Dorota Pyć

chapter 3

Maritime law

Justyna Nawrot

chapter 4

Constitutional review in the countries of the Baltic Sea region

Anna Rytel-Warzocha

chapter 5

Directions of changes taking place in European public administration

Tomasz Bojar-Fijałkowski

chapter 6

Substantive criminal law: mental element in crime - what does it mean to be reckless?

Andrzej Lewna 

chapter 7

Forcing to cool down: the liability of individuals and states for climate change

Maciej Nyka

chapter 8

Insurance law: risk management to solve global problems like environmental disasters

Dorota Maśniak

chapter 9

Welcome to the Titanic: the global financial market!

Anna Jurkowska-Zeidler Damian Cyman Edward Juchniewicz

Więcej o projekcie na stronie UG

Integralną częścią projektu jest 9 kursów E-learningowych, które wykorzystywane są na wykładach anglojęzycznych dla zagranicznych studentów podejmujących studia na Wydziale Prawa w Gdańsku.

LINK do informacji o kursach E-learningowych

Portal Edukacyjny UG

Autorom książki przyświecało „dążenie do eksponowania tego co najbardziej istotne w procesie przekazywania wiedzy i kształtowanie umiejętności poznawania bardzo różnorodnych, zawiłych i często budzących kontrowersje problemów dzisiejszego świata” – z recenzji profesora Zdzisława Brodeckiego.  Krótkie eseje dotyczące znanych wydarzeń historycznych i precedensowych wyroków sądowych na tle których autorzy stawiają pytania o współczesne rozumienie prawa i jego stosowanie, szczególnie w kontekście tzw. trudnych przypadków „hard cases” to nowoczesny sposób na przekazywanie wiedzy prawniczej. E-book „SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW” dochowuje wierności czasom minionym, ale pokazuje zarazem młodym prawnikom jak mądrze podążać nowymi drogami.

E-book zawiera standardowe elementy przekazu, wzbogacone o interaktywność nowego medium i wirtualność Internetu. Pracownicy Wydziału Prawa stworzyli nowy model komunikowania się ze studentami: łącząc cechy tradycyjnych podręczników uniwersyteckich z cechami komunikacji sieciowej.

Wydanie E-booka to początek działań networkingowych oraz aktywizacji Wydziału Prawa w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą pod hasłem Study in Gdansk: Sea-See Perspective on Law. Projekt stanowi podstawę dla wzmocnienia istniejącej współpracy międzynarodowej oraz promocji Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego na rynkach wschodnich i azjatyckich. Celem projektu jest pozyskanie zagranicznych kandydatów na studia oraz intensyfikacja wymiany kadry akademickiej (zwłaszcza z Ukrainy, Kazachstanu oraz Chin).

Realizacja tego projektu jest znakomitym przykładem współpracy ośrodka akademickiego z Trójmiejskimi artystami i biznesem - Studio Graficzne SPECTRO w Trójmieście  https://studiospectro.pl 

Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Zagraniczna.

 

logo
Dodano przez: Biuro Rzecznika Prasowego