Bezpłatne, wirtualne kursy dla studentów - uczelnie SEA-EU zapraszają!

Nowy rok akademicki zaczynamy dobrymi wieściami! Razem z uczelniami partnerskimi SEA-EU przygotowaliśmy ofertę kilkunastu wirtualnych kursów skierowanych do osób będących na studiach licencjackich i magisterskich.

To doskonała inicjatywa dla studentów otwartych na nowe doświadczenia i chcących rozwijać swoje zainteresowania naukowe. Kursy łączą wiele dyscyplin, ale ich motywem przewodnim jest zrównoważony rozwój.

Wśród zajęć znajdziecie takie tematy jak Sustainable Events Management, Atmospheric pollution in the coastal zone, Leadership and Sustainable Business, Sea and marine environment protection i wiele innych.

Co musicie wiedzieć o naszej ofercie?

· Wszystkie zajęcia trwają jeden semestr i są prowadzone w języku angielskim.

· Udział w kursach dla studentów UG nie jest obowiązkowy, ale informacja o udziale będzie zawarta na suplemencie dyplomu ukończenia studiów.

· Aby zapisać się na wybrany kurs należy skontaktować z prowadzącym.

· Z całą ofertą możecie zapoznać się tutaj: https://sea-eu.org/wp-content/uploads/2021/09/Semester-Course-List_14092021.pdf

kursy
Natalia Lubińska/ Biuro Projektu SEA-EU