Szczyt sojuszu SEA-EU w Splicie. Governing Week 

Zdjęcie

Najważniejsze organy sojuszu SEA-EU spotkały się w Splicie, aby omówić dotychczasowe działania konsorcjum. Pod koniec listopada br. w chorwackiej uczelni odbył się Governing Week - cykliczne spotkanie, podczas którego podejmowane są kluczowe decyzje dziewięciu uczelni partnerskich. 

W trakcie 4-dniowego wydarzenia zebrały się: Rada Studentów, Techniczna Grupa Robocza, Komisja ds. Jakości i Etyki, Grupy Interesariuszy, Komitet Wykonawczy, Rada Studentów, Rada Miast i Rada Portów. Najważniejsze spotkanie, czyli obrady Governing Board, odbyło się 30 listopada. Wzięli w nim udział nie tylko rektorzy i prorektorzy uczelni partnerskich, ale także prorektor World Maritime Univerisity, przedstawiciele Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa czy członkowie Advisory Board.

Rektorzy

Z ramienia UG w spotkaniach Governing Week uczestniczyli Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Zarządzania dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG, kierownik projektu SEA-EU Marlena Rutkowska-Myzyk, kierownik biura SEA-EU Natalia Lubińska oraz członkowie Komitetu Jakości i Etyki Paulina Pawelska i Maciej Siwy.

Cały tydzień był wypełniony owocnymi sesjami, podczas których studenci uczelni partnerskich mogli wymienić się doświadczeniami, a także aktywnie zaangażować się w życie projektu. Podczas Rady Studenckiej zaplanowaliśmy nasze działania na najbliższe miesiące i podsumowaliśmy osiągnięcia. Mieliśmy także szansę wziąć udział w obradach Komisji Wykonawczej oraz Rady Nadzorczej, gdzie zaprezentowaliśmy efekt naszych prac - powiedziała reprezentantka UG w Radzie Studentów SEA-EU Joanna Jakubowska

Nie zabrakło także wydarzeń kulturalnych. Goście chorwackiej uczelni mieli okazję zobaczyć Muzeum Alka, gdzie odbył się pokaz turnieju rycerskiego, oraz wysłuchali występu zespołu Šufit i duetu jazzowego Sara & Jappa w Chorwackim Teatrze Narodowym. Wydarzeniem szczególnym dla sojuszu była wystawa „A Sea of Diversity”, na której zaprezentowano 24 najlepsze prace konkursu fotograficznego SEA-EU. 

Governing Week to najważniejsze wydarzenie w projekcie SEA-EU. Odbywa się co sześć miesięcy i za każdym razem organizuje go inna uczelnia partnerska. Inauguracyjny Governing Week drugiego etapu konsorcjum przygotował Uniwersytet w Kadyksie, sześć miesięcy później władze sojuszu spotkały się w Gdańsku, a następnie w Splicie. Kolejny Governing Week odbędzie się w norweskim Uniwersytecie NORD.

Foto Grupowe
oprac. MJ/ZP