"Zrównoważone miasto" - Trwa pierwszy kurs Erasmus BIP zorganizowany przez UG

a

Dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG z uczestnikami kursu BIP "Zrównoważone Miasto"

Intensywne Programy Mieszane(BIP) to jedna z najnowszych inicjatyw projektu Erasmus+, w ramach której studenci, naukowcy lub pracownicy szkoły wyższej mogą wziąć udział w kursie organizowanym przez inną uczelnię w Europie. Dotychczas Uniwersytet Gdański uczestniczył w BIP jako partner, natomiast w poniedziałek, 17 kwietnia br. ruszyła stacjonarna część kursu, w którym UG po raz pierwszy pełni rolę lidera. 

„Zrównoważone Miasto” to kurs Blended Intensive Programme, podczas którego studenci z uczelni członkowskich SEA-EU będą mieli okazję poznać metody realizacji celów Agendy 2030 ONZ w przedsiębiorstwach, czy samorządach. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego przybliżą im m.in. koncepcje gospodarki o obiegu zamkniętym, czy wyzwania zrównoważonego planowania przestrzennego. 

fot. Marcel Jakubowski

I dzień stacjonarnej części kursu

Nie zabraknie także praktycznych wyjść w teren. Zagraniczni studenci zobaczą, jak zmieniła się funkcja przestrzeni Stoczni Gdańskiej oraz odwiedzą trójmiejskie przedsiębiorstwa, które wprowadzają zrównoważone rozwiązania. Jak wskazuje sama nazwa programu, czeka ich intensywny tydzień pełen teorii i praktyki. 

Na zajęcia stacjonarne przyjechało 28 osób z Uniwersytetu Maltańskiego, Uniwersytetu Zachodniej Bretanii i Uniwersytetu w Splicie. Są to studenci kierunków: Geography and urban planning, Built environment, Architecture, Economy and tourism, Tourism and hotel management, Economy and tourism, Tourism and hospitality. Aby sprostać tak różnorodnym perspektywom, w inicjatywę zaangażowali się naukowcy z wydziałów: Nauk Społecznych, Ekonomicznego oraz Zarządzania.

dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra

dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra

17 kwietnia br. rozpoczęła się stacjonarna część kursu. Na Wydziale Zarządzania studentów z Francji, Chorwacji i Malty przywitała Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG, oraz Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej UG Magdalena Sawicz.

- Uwielbiamy marnować. Każdego roku Unia Europejska produkuje więcej niż 2,5 miliarda ton śmieci - opowiadała podczas wykładu wprowadzającego dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra. - Co wyrzucamy? Metal, drewno, elektronikę, czy produkty spożywcze i ich opakowania. To szczególnie ważne w tych krajach UE, gdzie recykling nie jest powszechną praktyką.

O Blended Intensive Programmes na UG rozmawialiśmy z Moniką Butkiewicz, Uczelnianą Koordynatorką Programu Erasmus+ w UG oraz z dr Heleną Garczyńską z Instytutu Skandynawistyki UG.

fot. i tekst Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG