Pierwszy etap międzynarodowego rejsu SEA-EU prawie za nami!

Na trasie z Gdyni do Kilonii gościliśmy na pokładzie naukowców z Hiszpanii i Niemiec. Mimo trudnych warunków pogodowych udało nam się wykonać badania hydroakustyczne, chemiczne i biologiczne.

Zebrane próbki wody posłużą nam do oszacowania emisji gazów cieplarnianych ze środowiska morskiego do atmosfery. Za pomocą różnego rodzaju sieci uzyskaliśmy materiał badawczy do oceny zanieczyszczenia wód morskich mikroplastikami. Natomiast pobrane próbki aerozoli posłużą do dalszych badań pod kątem zanieczyszczenia atmosfery. Część analiz wykonywaliśmy na bieżąco w specjalistycznych laboratoriach na statku, pozostałe zostaną wykonane po powrocie na ląd. 

Dzięki wykorzystaniu specjalistycznej aparatury zainstalowanej na nowoczesnym statku naukowo-badawczym RV Oceanograf oraz wsparciu załogi, udało nam się przeprowadzić interdyscyplinarne badania, których celem jest określenie wpływu człowieka na ekosystem Morza Bałtyckiego.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne dni rejsu.

Ekipa naukowa UG

 

oprac. dr Aleksandra Brodecka-Goluch