Konsorcjum European University of the Seas – SEA-EU otrzymało środki z programu Horyzont 2020

Konsorcjum European University of the Seas – SEA-EU, którego partnerem jest Uniwersytet Gdański, otrzymało środki na realizację projektu: “reinforce SustainablE Actions, resilience, cooperation and harmonisation across and by the SEA-EU Alliance - reSEArch-EU” w ramach programu Horyzont 2020.

Ogólnym celem projektu reSEArch-EU jest rozwój sojuszu SEA-EU w kontekście badań i innowacji, współpracy z otoczeniem, w tym w szczególności z biznesem.

Budżet projektu to 2 mln euro, w tym ponad 318 tys. euro zostanie przeznaczone na zadania realizowane przez Uniwersytet Gdański, który jest liderem pakietu WP3 Bridging the Gap with Innovation Ecosystem.

W ramach projektu reSEArch-EU do głównych zadań realizowanych przez Uniwersytet Gdański należeć będzie:

•  rozwój wirtualnego Centrum Rozwoju Technologii w celu analizy praktyk zarządczych dotyczących prawa własności intelektualnej;

•  zbudowanie programu szkoleń w ramach Spin-Off Competence Lab, w celu rozwoju świadomości i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości wśród naukowców;

•  stworzenie SEA-INNOVATE HUB - platformy integrującej działania naukowców i biznesu z zakresu rozwoju innowacji;

•  przetestowanie modelu (Marine) Science Shop – jednostki, która łączy uczelnię z otoczeniem, głównie społecznym i proponuje rozwiązania dla lokalnych problemów.

W przygotowanie projektu zaangażowany był zespół w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, dr Sebastian Susmarski, dr Joanna Morawska-Jancelewicz, dr Karol Śledzik, mgr Marlena Rutkowska-Myzyk, mgr Patrycja Oprawko oraz mgr Ewa Weronis.

Logo programu Horyzont
Biuro Rzecznika Prasowego