SEA-EU DAY. Podsumowanie i przyszłość sojuszu

SEAEU

Po trzech latach zakończył się pierwszy etap europejskiego sojuszu uczelni nadmorskich SEA-EU. Dwudziestego drugiego czerwca w Kadyksie spotkali się przedstawiciele wszystkich uniwersytetów członkowskich w tym - Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski, koordynator projektu prof. Fidel Echieverra, Rektor Uniwersytetu w Splicie prof. Dragan Ljutić PhD i Rektor Uniwersytetu w Kadyksie prof. Francisco Piniella, aby omówić dotychczasowe postępy i kolejny etap projektu. 

- Chcemy celebrować zakończenie pierwszego etapu SEA-EU nie tylko z osobami związanymi z naszym projektem, ale także z innymi, którzy podjęli tę samą drogę co my, czyli z członkami pozostałych sojuszy europejskich uczelni i każdym komu zależy na podwyższaniu jakości edukacji w Europie - rozpoczął SEA-EU Day prof. Francisco Piniella.

- Podsumowujemy pierwszą fazę naszej działalności w niesamowitej atmosferze. Patrzymy w przyszłość pełni nadziei i entuzjazmu. Poszerzamy nasz sojusz o kilku nowych partnerów, którzy są pełni nowych pomysłów. Jestem przekonany, że SEA-EU 2.0 będzie jeszcze bardziej efektywny - mówił prof. Piotr Stepnowski.  

Po krótkim powitaniu zaprezentowany został film, w którym dr Aleksandra Brodecka Goluch, kierownik naukowa rejsu SEA-EU podsumowała wyprawę. - Spędziliśmy 27 dni na morzu płynąc wzdłuż zachodniego wybrzeża Europy. Pogoda nam sprzyjała, więc podczas całego rejsu udało nam się wykonać ok. 80 proc. założonych badań - mówiła badaczka z Uniwersytetu Gdańskiego.

Jednym z celów spotkania było podsumowanie dotychczasowego działania sojuszu. Pierwsza część osiągnięć SEA-EU pt. “Budowanie Mostów” dotyczyła różnych projektów usprawniających komunikację wewnętrzną jak i zewnętrzną. 

O partnerach SEA-EU spoza projektu opowiedział Antonio Javier González z UCA. Dane na temat staży za granicą zorganizowanych przez sojusz przedstawiła Prorektor Uniwersytetu w Splicie Leandra Vranjes, a o pandemicznych wyzwaniach w zwiększaniu mobilności między ośrodkami badawczymi  mówiła Prorektor Uniwersytetu w Breście Marine Legall-Ely.

- Budowa wspólnej bazy danych “Research Potential Database” to jeden z najważniejszych elementów naszej kooperacji. Chcemy wzmocnić naszą współpracę na poziomie badawczym. Inicjatywa ma pomóc naukowcom znaleźć potencjalnych partnerów z innych uczelni SEA-EU do grantów, czy projektów -  opowiadała Prorektor UG ds. Współpracy Międzynarodowej UG dr hab. Anna Jurkowska Zeilder, prof. UG. Obecnie na platformie zarejestrowano ponad 370 grup badawczych i  ponad 60 pozycji infrastrukturalnych. 

Następnie uczestnicy spotkania przedstawili osiągnięcia związane z innowacją w edukacji i badaniach. O pierwszym kursie SEA-EU pt. “Marine Data Literacy Course” opowiadał Aldo Drago z Uniwersytetu w Malcie. Trzy wspólne programy na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim zaprezentowała Laura Howard z Uniwersytetu w Kadyksie. 

W ostatniej części poświęconej osiągnięciom związanym z różnorodnością i zaangażowaniem uczestnicy spotkania przedstawili różne inicjatywy dedykowane studentom. O swoich doświadczeniach jako wolontariusz w Uniwersytecie w Breście opowiedział Gianni Ciappara. Zaprezentowane zostały także filmy z konferencji poświęconej “service learning” w Splicie i z biegu La Solidaire de Brest.

Następnie koordynator SEA-EU prof. Fidel Echieverra powitał w sojuszu reprezentantów trzech nowych partnerów. Elvira Buonocore z Uniwersytetu w Neapolu przedstawiła aktualny stan swojej ponad 100-letniej uczelni. Prorektor z Uniwersytetu w Algarve Alexadra Teodosia podkreśliła, że wstąpienie jej ośrodka do sojuszu przyczyni się do bardziej ekologicznej planety, szczególnie jeśli chodzi o oceany. Levi Garsetch Nesbakk z norweskiego Uniwersytetu NORD zaznaczył, że partnerstwo w SEA-EU wiążę się także z lepszym spełnieniem celów zrównoważonego rozwoju. 

Na koniec swoim doświadczeniem z przedstawicielami SEA-EU podzieli się reprezentanci innych podobnych projektów. Koordynatorka sojuszu EUNICE Magdalena Sikorska wyróżniła trzy typy sojuszy uczelni europejskich - połączonych wspólnym konceptem (np. dostępem do morza, czy zainteresowaniem kosmosem), typem (uczelnie artystyczne, czy filmowe) oraz niezwiązane ze sobą jedną dużą cechą sojusze. 

Antoine Doucet wiceprezydent sojuszu EU-CONEXUS opowiedział o swoim projekcie, którego droga była podobna do SEA-EU tj. do sześciu pierwotnych uczelni dołączyły trzy nowe.  

Rónán Ó Muirthile opowiadał, że w jego sojuszu FILMEU wszystkim uczelniom łatwiej było się porozumieć, ponieważ mówili tym samym językiem - językiem filmu.

- Nasz sojusz jest skierowany na studentów. Chcemy być egalitarni, otwarci i inkluzywni. Obecnie w naszym projekcie bierze udział dziesięć uniwersytetów i cztery organizacje. Z przygotowanych przez nas programów korzysta 500 studentów, a 300 osób już je ukończyło. Cały czas staramy zbierać się feedback od pracowników jak i uczestników tych inicjatyw, aby prowadzić nieustanny dialog - mówiła Daniela Trani, dyrektorka sojuszu YUFE.

- Jest to dla nas bardzo ważne, aby usłyszeć o doświadczeniach innych sojuszy. Dziękuje wam wszystkim za tę rozmowę - zakończył spotkanie prof. Fidel Echieverra.

Marcel Jakubowski