Wizyta pracowników Katedry Organizacji i Zarządzania UG na Uniwersytecie w Kadyksie

W dniach 29 stycznia – 2 lutego 2024 r. dr Agata Borowska-Pietrzak oraz dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG z Katedry Organizacji i Zarządzania odbyli wizytę na Uniwersytecie w Kadyksie (UCA) w Hiszpanii. Pracownicy UG realizowali cele rozwoju umiędzynarodowienia UG w ramach aliansu SEA-EU.

Współpraca w zakresie badań satysfakcji zawodowej

Wizyta w Kadyksie

Pierwszy dzień wizyty upłynął pod znakiem warsztatów ze współpracy między działami administracji w obu uczelniach w zakresie badania satysfakcji zawodowej i oceny pracowniczej. Warsztat został zorganizowany przez Juana Marrero Torre, Kierownika Biura HR Uniwersytetu w Kadyksie wraz z zespołem. W trakcie spotkania omawiano aspekty organizacyjne, społeczne i kulturowe wdrażania tych programów przy uwzględnieniu specyfiki obu uczelni. Konkluzją z warsztatu jest umocnienie dalszej współpracy między pionem Zastępcy Kanclerza ds. HR Uniwersytetu Gdańskiego a Biurem HR Uniwersytetu w Kadyksie w zakresie pomiaru zadowolenia z pracy i oceny pracowniczej w następnych latach. Dr Agata Borowska-Pietrzak i prof. Tomasz Kawka przedstawili swoje propozycje w zakresie wdrożenia omawianych programów. Celem kolejnych spotkań będzie wypracowanie ewentualnych propozycji i sugestii dla wszystkich uczelni w ramach SEA-EU.

W tym dniu doszło również do spotkania pracowników UG z wicekanclerzem UCA  Alberto Tejero oraz rozmów nt. szans i zagrożeń w zakresie zarządzania uczelnią publiczną w ramach współpracy SEA-EU.

Zajęcia dla studentów UCA

W kolejnych dniach (30 stycznia – 1 lutego 2024 r.) pracownicy UG mieli okazję poprowadzić zajęcia i wykłady dla studentów specjalności Human Resources Management na Wydziale Biznesu i Ekonomii UCA pod kierunkiem prof. Macareny Lopez Fernandez, realizując cele Mobility Teaching. Zajęcia obejmowały dwa obszary – Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w kontekście zmian pokoleniowych Generacji Z oraz – Budowanie odporności mentalnej młodego pokolenia wchodzącego na rynek pracy. Uczestniczyła w nich wyselekcjonowana grupa studentów pochodzących między innymi z Hiszpanii, Kuby, Kolumbii, Argentyny, Dominikany czy Kazachstanu. Wynikiem pracy tak zróżnicowanej grupy był ciekawy i rozwojowy asumpt do dodatkowych dyskusji na temat różnic kulturowych i ich wpływu na prowadzone zajęcia oraz dobór form dydaktycznych. Efektem przeprowadzonych zajęć było nawiązanie współpracy w zakresie dydaktyki i badań z zespołem HRM prof. Macareny Lopez Fernandez (Business and Orgnizaton Department, Faculty Social Science and Law).

31 stycznia w budynku Rektoratu Uniwersytetu w Kadyksie odbyło się spotkanie z uczelnianym Kierownikiem Biura SEA-EU prof. Fidelem Echevarría wraz z zespołem. Dyskusja dotyczyła możliwości współpracy między UG i UCA w zakresie organizacji przedsięwzięć w ramach sojuszu uczelni nadmorskich. Ciekawostką było poznanie pracowniczki biura SEA-EU – Polki mieszkającej od 10 lat w Kadyksie, pani Doroty Maciaszek.

Staff Week: Nowe formy umiędzynarodowienia pracy uczelni

Wizyta w Kadyksie

Ostatnim celem wizyty był udział w staff weeku „Internationalisation of researchers and lecturers in the SEA-EU Alliance through the Erasmus+ programme”, który odbył się w Welcome Centre UCA w dniach 1-2 lutego 2024 r.

Podczas pierwszego dnia konferencji reprezentanci uczelni SEA-EU przedstawili dobre praktyki w zakresie partnerstwa. Moderatorką sesji była Dyrektor Generalna SEA-EU Laura Howard. Następnie, w drugiej części, odbyła się prezentacja i debata na temat uwarunkowań dotyczących organizacji Blended Intensive Programmes (BIP) – nowej formy umiędzynarodowienia dydaktyki uczelni. W debacie głos aktywnie zabierali pracownicy UG. Sesja pt. „Blended Intensive Programmes as a tool for the internationalisation of teaching” prowadzona przez Dyrektorkę ds. Mobilności UCA Laurę Cubillana zwróciła uczestnikom dyskusji uwagę na rozmaite uwarunkowania efektywnej realizacji BIP. Doświadczenia z tego spotkania będą podstawą do realizacji własnego pomysłu na BIP, który pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania planują zrealizować w tym roku na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 12-21 czerwca 2024.

Panel Staff Week

W drugim dniu staff weeku, prof. Tomasz Kawka reprezentował Uniwersytet Gdański biorąc udział w panelu dyskusyjnym „The role of the Faculty in the Internationalisation of their Universities”. Badacz przedstawił dotychczasowe praktyki i doświadczenia z obszaru umiędzynarodowienia pracy Wydziału Zarządzania na tle omawianych przykładów z innych uczelni SEA-EU. Konkluzją dyskusji w ramach tego panelu był wniosek, iż przystąpienie Uniwersytetu Gdańskiego do aliansu SEA-EU stało się strategicznym celem uczelni oraz ogromną szansą dla rozwoju UG. Dzięki temu uczelnia ma szansę stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem wymiany międzynarodowej zarówno dla pracowników jak i studentów.

Spotkanie zwieńczyła prezentacja aktywności Biura Erasmus UCA pod tytułem „Semester Incoming Erasmus Students at UCA Informative Session” prowadzona przez dr. Davida Sáncheza. Badacz z Uniwersytetu w Kadyksie opowiedział o ciekawych praktykach, jakie hiszpańska uczelnia podejmuje w stosunku do zagranicznych studentów w ramach wymiany Erasmus+.  Dzień zakończył uroczysty oficjalny obiad w miejscowości San Ferndando.

SEA-EU

Szymon Gronowski/CZRUG