Zielony UG - zgłoś swój projekt i bądź częścią zielonej transformacji kampusu!

ZU

Uniwersytet Gdański rozpoczyna realizację pierwszej specjalnej edycji Akademickiego Budżetu Obywatelskiego pod nazwą Zielony Uniwersytet Gdański (Zielony UG). Do konkursu można zgłaszać projekty, które będą stanowiły wkład w zieloną transformację naszej uczelni. Zapraszamy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji do zgłaszania swoich propozycji już od poniedziałku, 18 marca 2024 r. Konkurs Zielony UG jest realizowany w ramach projektu SEA-EU 2.0 finansowanego ze środków Erasmus+.

Celem przeprowadzenia konkursu Zielony UG jest zwiększenie naszego zaangażowania w ekologiczną i społeczną transformację Uniwersytetu Gdańskiego. Dlatego zaproszenie do udziału w konkursie kierowane jest do całej społeczności akademickiej: studentów i doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji.

Na realizację projektów w edycji organizowanej w 2024 r. przeznaczone jest 80.000,00 zł brutto. Kosztorys realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 20.000 zł brutto.

Jak możesz zgłosić swój projekt?

Zapraszamy do tworzenia mieszanych zespołów i zaproponowania projektów, które będą stanowić wkład w zieloną transformację kampusu UG. Ważne jest, aby każdy zespół angażował co najmniej jedną osobę z dwóch różnych grup naszej społeczności. Nabór zgłoszeń startuje w poniedziałek, 18 marca 2024 r. o 8:00, i zakończy się 8 kwietnia 2024 r. o 23:59.

Projekty zgłaszane do konkursu Zielony Uniwersytet Gdański powinny obejmować materiały lub wyposażenie, w ramach których mogą być realizowane przykładowe działania:

 • inicjatywy zmierzające do zmniejszenia zużycia papieru i innych materiałów biurowych;
 • zagospodarowanie wody deszczowej, odpadów zielonych, kompostowania;
 • efektywna segregacja odpadów;
 • ograniczenie zużycia energii elektrycznej, wody i innych zasobów;
 • uruchomienie ogrodów społecznościowych, które objęte będą opieką pracowników i studentów;
 • zakup stacji ładowania urządzeń elektronicznych zasilanych energią słoneczną lub innymi źródłami, np. rowery stacjonarne generujące energię elektryczną;
 • punkty naprawcze;
 • tablice informacyjne podnoszące świadomość społeczności akademickiej w zakresie zrównoważonego rozwoju, np. pokazujące zużycie energii elektrycznej czy wody w czasie rzeczywistym;
 • inne inicjatywy wspierające zieloną transformację UG.

Zgłaszanie projektów do konkursu Zielony UG odbywa się elektronicznie, w Portalu Pracownika i w Portalu Studenta. Linki do formularzy zgłoszeniowych zostaną udostępnione w poniedziałek, 18 marca, na stronie Zielony UG (https://ug.edu.pl/zielony-ug).

Uzyskaj pomoc w trakcie przygotowania zgłoszenia

Nie wiesz, jak oszacować koszty projektu, lub masz inne pytania? Przed złożeniem wniosku skontaktuj się z koordynatorem konkursu Zielony UG w Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: czrug@ug.edu.pl

Przygotowując wycenę projektu, możesz skorzystać również z ogólnodostępnych cenników kosztów projektów, opublikowanych między innymi na stronach miejskich budżetów obywatelskich miasta Gdańsk oraz miasta Gdynia.

Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych projektów zostanie uruchomione elektroniczne głosowanie. Pracownicy będą mieli możliwość głosowania na projekty po zalogowaniu się do Portalu Pracownika, studenci natomiast - po zalogowaniu się do Portalu Studenta. Każdy uprawniony do głosowania pracownik lub student może oddać głos maksymalnie na 3 projekty z listy.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie Projektu Zielony Uniwersytet Gdański dostępnym na stronie Zielony UG.

Terminy i sposób zgłaszania projektów

 • 18.03.2024 r. – początek naboru zgłoszeń

 • 8.04.2024 r. – zakończenie naboru zgłoszeń

 • 9.04-26.04.2024 r. – weryfikacja projektów przez zespół roboczy

 • 29/30.04.2024 r. – zatwierdzenie projektów przez Komisję Konkursową

 • 06.05-13.05.2024 r. – głosowanie na projekty

 • Do 24.05.2024 r. – ogłoszenie wyników

Zgłaszanie projektów do konkursu Zielony UG w ustalonym przez organizatora terminie odbywa się elektronicznie, w Portalu Pracownika i w Portalu Studenta, albo na stronie internetowej www.zielony.ug.edu.pl.

ZU
Szymon Gronowski/CZRUG