Zielony UG

Zielony Uniwersytet Gdański

Zielony Uniwersytet. Konkurs dla studentów, doktorantów i pracowników UG. Zgłaszanie projektów w zespołach mieszanych. Zgłoś swój projekt od 18 marca do 8 kwietnia 2024

Zaczynamy realizację pierwszej specjalnej edycji Akademickiego Budżetu Obywatelskiego pod nazwą Zielony Uniwersytet (Zielony UG), który realizujemy w ramach projektu SEA-EU 2.0 finansowanego ze środków Erasmus+. Przekształcanie kampusu uniwersyteckiego w model zrównoważonego rozwoju wymaga zaangażowania całej społeczności akademickiej: studentów, doktorantów, wykładowców, naukowców i administracji dlatego zachęcamy do udziału w konkursie i zgłaszania zielonych projektów całą społeczność akademicką Uniwersytetu Gdańskiego.

Idea

W ramach Europejskiego Uniwersytetu SEA-EU zmiany wdrażane będą etapami, między innymi przez pilotażowe działania zespołów zainteresowanych wybranym "zielonym" obszarem funkcjonowania Uczelni i upowszechnianiem dobrych praktyk, takich jak „zielone badania”, „zielona edukacja” lub „zielona administracja”.

Celem przeprowadzenia konkursu Zielony UG jest zachęcenie studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego do udziału w ekologicznej i społecznej transformacji naszego kampusu. Uczestnicy konkursu zaproszeni są do stworzenia mieszanych zespołów (studenci, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji) i zaproponowania projektów, które stanowić będą wkład w zieloną transformację kampusu UG. Ważne jest, aby każdy zespół angażował co najmniej jedną osobę z dwóch różnych grup naszej społeczności.

Pula środków

Na realizację projektów w edycji organizowanej w 2024 r. przeznaczone jest 80.000,00 zł brutto. Kosztorys realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 20.000 zł brutto. W uzasadnionym przypadku, Komisja konkursowa w drodze głosowania może określić odmiennie wysokość środków przeznaczonych na jeden projekt.

Autorzy projektów

W ramach konkursu Zielony UG pracownicy, studenci i doktoranci mogą zgłaszać propozycje projektów na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

Rodzaje zadań zgłaszanych w ramach projektów

Projekty zgłaszane do konkursu Zielony Uniwersytet Gdański powinny obejmować materiały i/lub wyposażenie, w ramach których mogą być realizowane przykładowe działania:

 • inicjatywy zmierzające do zmniejszenia zużycia papieru i innych materiałów biurowych;
 • zagospodarowanie wody deszczowej, odpadów zielonych, kompostowania;
 • efektywna segregacja odpadów;
 • ograniczenie zużycia energii elektrycznej, wody i innych zasobów;
 • uruchomienie ogrodów społecznościowych, które objęte będą opieką pracowników i studentów;
 • zakup stacji ładowania urządzeń elektronicznych zasilanych energią słoneczną lub innymi źródłami, np. rowery stacjonarne generujące energię elektryczną;
 • punkty naprawcze;
 • tablice informacyjne podnoszące świadomość społeczności akademickiej w zakresie zrównoważonego rozwoju np. pokazujące zużycie energii elektrycznej, wody w czasie rzeczywistym;
 • inne inicjatywy wspierające zieloną transformację UG.

Terminy i sposób zgłaszania projektów

 • 18.03.2024 r. – początek naboru zgłoszeń

 • 8.04.2024 r. – zakończenie naboru zgłoszeń

 • 9.04-26.04.2024 r. – weryfikacja projektów przez zespół roboczy

 • 29/30.04.2024 r. – zatwierdzenie projektów przez Komisję Konkursową

 • 06.05-13.05.2024 r. – głosowanie na projekty

 • Do 24.05.2024 r. – ogłoszenie wyników

Zgłaszanie projektów do konkursu Zielony UG w ustalonym przez organizatora terminie odbywa się elektronicznie, w Portalu Pracownika i w Portalu Studenta, albo na stronie internetowej www.zielony.ug.edu.pl.

Pomoc i odpowiedzi na pytania w trakcie przygotowania projektu

Szacunkowy koszt projektu przed jego złożeniem i inne kwestie związane z przygotowaniem projektu, wnioskodawca może skonsultować z koordynatorem konkursu Zielony UG w Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: czrug@ug.edu.pl

Przygotowując wycenę projektu można skorzystać np. z ogólnodostępnych cenników kosztów projektów, opublikowanych między innymi na stronach miejskich budżetów obywatelskich miasta Gdańsk oraz miasta Gdynia.

Głosowanie na projekty Zielony UG

Po ogłoszeniu listy projektów zostanie uruchomione elektroniczne głosowanie w wyznaczonym przez organizatora terminie, dostępnym na stronie internetowej www.zielony.ug.edu.pl oraz w Portalach Pracownika i Studenta.

Pracownicy mają możliwość głosowania na projekty po zalogowaniu się do Portalu Pracownika, studenci posiadający status studenta – po zalogowaniu się do Portalu Studenta.

Każda uprawniony do głosowania pracownik lub student może oddać głos maksymalnie na 3 projekty z listy, bez względu na to, czy suma zakładanych kosztów tych projektów mieścić się będzie w limicie środków finansowych.

Załącznik Rozmiar
Regulamin 271.52 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Marzec 2024 - 14:08; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros Ostatnia zmiana: środa, 3. Kwiecień 2024 - 09:09; osoba wprowadzająca: Szymon Gronowski