Centrum Komunikacji i Promocji

Centrum Komunikacji i Promocji

 

 

p.o. Kanclerza


                    dr hab. n.ek. inż. Aneta Oniszczuk – Jastrząbek, prof. UG

                    Telefon: + 48 58 523 20 08, +48 58 523 24 04

                    e-mail: kanclerz@ug.edu.pl 

                               

Kierowniczka Zespołu Prasowego, Rzeczniczka Prasowa UG:

                  
                 mgr Magdalena Nieczuja - Goniszewska

                 Telefon: + 48 58 523 31 95, + 48 725 991 101

                  e-mail: magdalena.nieczuja-goniszewska@ug.edu.pl

 

Kierownik Zespołu Promocji i Kontaktów ze Sponsorami:

                  
                 dr Tomasz Czuba

                 Telefon: + 48 58 523 31 36

                  e-mail: t.czuba@ug.edu.pl

 

Zadania Centrum

 

 1. Wspiera działania promocyjne i informacyjne podejmowane indywidualnie przez jednostki organizacyjne UG.

 2. Wspiera promocję konferencji oraz innych ważnych wydarzeń i uroczystości organizowanych na Uniwersytecie Gdańskim.

 3. Odpowiada za przestrzeganie przez wszystkie jednostki organizacyjne identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Gdańskiego.

 4. Realizuje kampanie promocyjne w mediach zarówno wizerunkowe jak i wspierające rekrutację.

 5. Odpowiada za komunikację wewnętrzną w zakresie promowania wydarzeń
  i przedsięwzięć realizowanych przez Uniwersytet Gdański oraz podmioty zewnętrzne w tym współpracuje z koordynatorami ds. marketingu na Wydziałach.

 6. Współpracuje z mediami uniwersyteckimi takimi jak: „Gazeta Uniwersytecka”, Czasopismo „Progress”, Radio MORS oraz Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej w zakresie realizowania spójnej polityki informacyjnej uczelni.

 7. Prowadzi monitoring mediów i podejmuje działania wizerunkowe i informacyjne adekwatne do umieszczonych w mediach informacji.

 8. Dba o pozytywny wizerunek Uniwersytetu w internecie. Zarządza oficjalnymi kanałami informacyjnymi UG takimi jak strona internetowa (aktualności), profile UG w social mediach, strona targiakademia.pl oraz strony projektów infrastrukturalnych. Aktualizuje informacje o UG dostępne w portalach edukacyjnych i lokalnych serwisach informacyjnych.

 9. Opracowuje i przygotowuje publikacje oraz materiały audiowizualne promujące Uniwersytet wśród różnych grup docelowych.

 10. Zarządza biblioteką zdjęć uczelni oraz realizuje sesje zdjęciowe na potrzeby działań promocyjnych UG.

 11. Zamawia lub nadzoruje prawidłowe oznakowanie artykułów promocyjnych, materiałów konferencyjnych na potrzeby jednostek Uniwersytetu, a także zarządza dystrybucją materiałów wystawienniczych UG.

 12. Współorganizuje targi dla kandydatów na studia - „Targi Akademia”, „Salon Maturzystów Perspektywy”, a także wspiera działania Biura Rekrutacji w zakresie uczestnictwa w wydarzeniach skierowanych do maturzystów i przygotowania materiałów promocyjnych.

 13. Współpracuje z wydziałami przy organizacji przedsięwzięć popularyzujących naukę wśród dzieci i młodzieży, w tym dni otwartych uczelni.

 14. Promuje inicjatywy uczelni w ramach Uniwersytetu Otwartego dla różnych grup docelowych.

 15. Wspiera Wydziały, Centrum Transferu Technologii oraz Centrum Analiz i Ekspertyz w promocji osiągnięć naukowych i patentowych Uczelni.

 16. Współpracuje z Biurem Zarządzania Projektami Rozwojowymi oraz Biurem Zarządzania Projektami Naukowymi w zakresie promowania projektów badawczo-rozwojowych Uczelni.

 17. Wspiera Liceum Uniwersytetu Gdańskiego oraz Przedszkole Uniwersyteckie w zakresie działań promocyjnych i wizerunkowych.

 18. Aktualizuje informacje zawarte w systemie wirtualnego spaceru i wycieczek po Kampusie UG w Oliwie o obiektach wchodzących w jego skład.

 19. Współpracuje z Działem Administracji i Transportu w zakresie oznakowania floty oraz obiektów UG.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 21. Lipiec 2016 - 08:54; osoba wprowadzająca: Andrzej Żurawik Ostatnia zmiana: wtorek, 6. luty 2024 - 13:20; osoba wprowadzająca: Agnieszka Beck