Rozwój, kariera

Europejska Karta Naukowca

Logo HR
Komisja Europejska, kierując się celem stworzenia atrakcyjnego, otwartego i zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców, przyjęła w 2005 r. zalecenia określające zasady zatrudniania naukowców oraz warunki pracy na stanowiskach naukowych: Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Naukowców (EKN). Liczne europejskie instytucje naukowe i finansujące wyraziły poparcie dla tej inicjatywy, w tym również Uniwersytet Gdański. 
 
Informacje dotyczące Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji Pracowników Naukowych:
Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych.
 
Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. To zasada przejrzystego informowania o procedurach konkursowych, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery, zasada niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język.
 
Dalsze informacje o inicjatywie dostępne są ona stronie Komisji Europejskiej: 
 
 
W związku z procesem wdrażania EKN w Uniwersytecie Gdańskim, bardzo prosimy o wypełnienie ankiety. Uzyskane odpowiedzi posłużą do przygotowania strategii w zakresie zarządzania zasobami kadry naukowej oraz planu działań, a następnie wystąpimy do Komisji Europejskiej z wnioskiem weryfikację strategii i planu oraz – w przypadku pozytywnej oceny - przyznanie logo HR Excellence in Research.
 
Pytania zostały przydzielone do 3 obszarów:
1. Aspekty etyczne i zawodowe
2. Rekrutacja i ocena pracowników
3. Rozwój kariery zawodowej i warunki pracy
 
Po zapoznaniu się z treścią każdego z punktów, bardzo proszę zaznaczyć, czy Państwa zdaniem zasady i zalecenia ujęte w Karcie i Kodeksie są stosowane w Uniwersytecie Gdańskim. Liczymy także na Państwa komentarze ze wskazaniem konkretnych działań usprawniających ich funkcjonowanie w UG.
 
 

W badaniu ankietowym wzięło udział 816 pracowników naukowych oraz 340 doktorantów WYNIKI ANKIET

Wszystkim osobom, które wypełniły ankietę serdecznie dziękujemy

Komisja ds. EKN


18 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Gdański otrzymał logo HR Excellence in Research nadawane przez Komisję Europejską instytucjom, które stosują zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Do tej pory w Polsce, logo otrzymało 13 jednostek naukowych, w tym tylko jeden uniwersytet - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jesteśmy zatem drugim uniwersytetem w Polsce, który tego zaszczytu dostąpił. 


 

Załącznik Rozmiar
HR STRATEGY OF THE UNIVERSITY OF GDAŃSK 1.76 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 9. Styczeń 2016 - 22:52; osoba wprowadzająca: Anna Pauli Ostatnia zmiana: poniedziałek, 27. Maj 2024 - 09:59; osoba wprowadzająca: Agata Głombiowska