Wyróżnienie HR Excellence in Research przedłużone do 2025 roku!

Logo

Po wnikliwej ocenie dokumentów oraz dwudniowej wizycie na Uniwersytecie Gdańskim Komisja Europejska postanowiła przedłużyć wyróżnienie HR Excellence in Research na kolejne 3 lata. -  Co ważne, została nam przyznana najwyższa możliwa ocena - mówi dr Katarzyna Świerk, MBA dyrektor Biura Nauki UG.

Już od sześciu lat Uniwersytet Gdański posiada prestiżowe wyróżnienie HR Excellence. W tym roku odbył się audyt Komisji Europejskiej sprawdzający, czy nasza uczelnia nadal działa zgodnie z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca i  Kodeksu Postępowania. Oba dokumenty określają najważniejsze wartości, którymi powinien kierować się pracodawca. Według UE jest to m.in. przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie kandydatów. 

Audytorzy zbadali, jakie postępy poczynił Uniwersytet Gdański od 2016 r., kiedy jako druga uczelnia w Polsce otrzymał wyróżnienie HR Excellence. W ramach procedury przeprowadzone zostały m.in. krótkie rozmowy z pracownikami i studentami oraz wnikliwe analizy przedstawionych dokumentów.

 - Otrzymaliśmy obszerny raport z audytu, który zawiera zarówno rekomendacje dalszych działań, jak i pochwały za skuteczną realizację strategii HR i widoczne rezultaty. Przede wszystkim podkreślono wiele pozytywnych zmian, które zaszły w UG od momentu przyznania wyróżnienia po raz pierwszy - opowiada dr Katarzyna Świerk. 

Komisja wyraziła także swoją aprobatę wobec zidentyfikowanych przez UG obszarów, w których wciąż konieczne są działania wspierające i zaproponowała rozwiązania, które pomogą je udoskonalić w nadchodzących latach.

 

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG