Uniwersytet Gdański już od sześciu lat posiada wyróżnienie HR Excellence in Research

Logo HR

Minęło 6 lat od kiedy Uniwersytet Gdański, jako drugi uniwersytet w Polsce, otrzymał prestiżowe wyróżnienie HR Excellence. Posiadanie takiego tytułu oznacza, że dana instytucja badawcza zapewnia naukowcom warunki pracy zgodne z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca i  Kodeksu Postępowania. Jak się od tego czasu zmieniły warunki pracy na UG?

W 2017 r. nasza uczelnia przyjęła Politykę Otwartego Dostępu do Publikacji Naukowych, w tym samym roku przedstawiciele uniwersytetu podpisali Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, co poskutkowało powołaniem Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego. Powstają także stanowiska i plany, które mają przeciwdziałać różnego rodzaju niesprawiedliwościom. W zeszłym roku urząd objęła Rzeczniczka ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi, a od początku obecnego roku akademickiego na UG wdrażana jest też Polityka Równości Płci.  

- Największą wartością tych działań jest fakt, że odpowiadają one na rzeczywiste, wielokrotnie zgłaszane potrzeby całej społeczności akademickiej. Polityka rozwoju kadr UG porządkuje sprawy kariery naukowej i zasady awansowania – wskazano w niej trzy alternatywne ścieżki kariery akademickiej. Opracowano nowe zasady oceny nauczycieli akademickich z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin naukowych, co wielokrotnie było postulowane przez środowisko akademickie - mówi Dyrektorka Biura Nauki dr Katarzyna Świerk, koordynatorka UG ds. HR Excellence in Research oraz audytorka Komisji Europejskiej w zakresie programu SWAF.

Po sześciu latach przyszedł czas na kolejną weryfikację wdrożenia strategii HR w Uniwersytecie Gdańskim. Pod koniec czerwca odbędzie się audyt, podczas którego przedstawiciele Komisji Europejskiej dokładnie przyjrzą się zmianom wdrożonym przez naszą uczelnię. Końcowa decyzja zostanie podjęta na podstawie wizyty studyjnej oraz analizie  złożonych dokumentów. 

- Na Uniwersytecie Gdańskim oprócz Komisji ds. wdrożenia i monitorowania strategii HR powołano czternaście grup roboczych składających się z przedstawicieli wszystkich grup pracowniczych, studentów, doktorantów i administracji. Grupy robocze monitorują realizację zadań oraz aktualizują analizę potrzeb i  dopiero na tej podstawie jest weryfikowany Plan działań. Towarzyszy temu dosyć rozbudowana sprawozdawczość – częściowo wynikająca z  wytycznych Komisji Europejskiej, dlatego wszystkie informacje na temat HR Excellence in Research są dostępne na wydzielonej części strony internetowej w języku polskim i angielskim  - tłumaczy  dr Katarzyna Świerk. 

Jednak nie jest to koniec zmian na Uniwersytecie Gdańskim. W planie na lata 2021 -2022 położono duży nacisk na podniesienie poziomu internacjonalizacji. Oznacza to wdrożenie szkoleń i kursów z języka angielskiego dla administracji i kadry akademickiej, opracowywanie strategicznych dokumentów oraz mailing do pracowników w obu wersjach językowych. Uniwersytet Gdański odpowiada też na bieżące potrzeby społeczności akademickiej, jak to miało miejsce np. przy stworzeniu Centrum Wsparcia Psychologicznego UG. Audytorzy już pracują nad złożonymi przez UG raportami, a pod koniec czerwca poznamy rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące przedłużenia wyróżnienia HR Excellence in Research.

 

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG