Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 2017

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni została zainicjowana w roku 2017 przez środowiska akademickie współpracujące z ówczesnym Ministerstwem Rozwoju w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Uniwersytet Gdański uczestniczył w pracach nad dwunastoma zasadami Deklaracji. W pracach tej grupy z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyła dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG.  

Celem Deklaracji jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. W deklaracji znalazło się 12 zasad, które odnoszą się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami. Dokument mówi o dobrowolnym zaangażowaniu się szkół wyższych w promocję idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, a także rozwiązywaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni.  

Deklaracja skierowana jest do wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych oferujących edukację na różnorodnych kierunkach kształcenia. Kluczowa jest chęć uczelni do realizacji misji edukacyjnej i wychowawczej w duchu nowoczesnej edukacji globalnej uwzględniającej trendy związane ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością. Przystąpienie do inicjatywy ma charakter dobrowolny. Do Deklaracji może przystąpić każda uczelnia o ile uzna zasady, zapisane w Deklaracji, jako spójne z misją i polityką rozwoju uczelni oraz zobowiąże się w sposób rzetelny i odpowiedzialny realizować jej zapisy.  

16 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”. Na konferencji  nastąpiło uroczyste podpisanie Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przez rektorów 23  polskich szkól wyższych. W  imieniu Uniwersytetu Gdańskiego podpis pod Deklaracją złożył Prorektor ds. Rozwoju, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski. 

Podczas Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie w dniach 16 – 17 września  2019 r. kolejne 60 uczelni podpisało  Deklarację. 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Kwiecień 2021 - 00:00; osoba wprowadzająca: Łukasz Gugniewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 6. Kwiecień 2021 - 00:00; osoba wprowadzająca: Łukasz Gugniewicz