życie akademickie
Minęło 6 lat od kiedy Uniwersytet Gdański, jako drugi uniwersytet w Polsce, otrzymał prestiżowe wyróżnienie HR Excellence. Posiadanie takiego tytułu oznacza, że dana instytucja badawcza zapewnia naukowcom warunki pracy zgodne z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca i  Kodeksu Postępowania. Jak się od tego czasu zmieniły warunki pracy na UG? W 2017 r.…