Program stypendialny na badania w Bretanii

Zdjęcie poglądowe

Uniwersytet Zachodniej Bretanii, nasz partner w SEA-EU, jest jednym z kilku instytucji zaangażowanych w program stypendialny BIENVENÜE, współfinansowany przez EU Marie Skłodowska-Curie Actions. BIENVENÜE oferuje 75 dwuletnich stanowisk dla wysoko wykwalifikowanych naukowców w stopniu doktora, którzy chcieliby prowadzić badania naukowe na ternie Bretanii.

Tematy badawcze finansowane w BIENVENÜE powinny być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z bretońskim RIS3. W rzeczywistości BIENVENÜE jest częścią bretońskiej strategii rozwoju badań i innowacji, mającej na celu wspieranie regionalnej doskonałości badawczej w dziedzinach takich jak:

- Gospodarka morska na rzecz błękitnego rozwoju,

- Gospodarka żywieniowa,

- Bezpieczna i odpowiedzialna gospodarka cyfrowa,

- Ekonomika zdrowia i dobrobytu dla polepszenia jakości życia,

- Ekonomika przemysłu dla inteligentnej produkcji.

 

Termin składania aplikacji upływa 15 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat tego programu, kwalifikacji i wytycznych znajdują się na stronie

Logo
Dodano przez: Zespół prasowy UG