Koncepcja zielonych portów. Finansowanie projektu „Blue Supply Chains”

port

Fot. Pixabay

Projekt pt. „Blue Supply Chains”, którego kierownikiem jest dr hab. Ernest Czermański, prof. UG z Wydziału Ekonomicznego, uzyskał finansowanie z Programu Interreg - Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie wiedzy na temat dostępnych już oraz rozwijanych technologii redukujących negatywne skutki działalności transportowo-przeładunkowych realizowanych w portach morskich.

Zespół projektowy tworzą pracownicy z Katedry Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego, pod kierunkiem dra hab. Ernesta Czermańskiego, pof. UG, w składzie: dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, dr Małgorzata Bielenia oraz dr Adam Borodo.

- Projekt Blue Supply Chain wpisuje się w rozwijany od lat na Wydziale Ekonomicznym zrównoważony rozwój transportu, a dotyczy kluczowych punktów węzłowych w transporcie - a mianowicie portów morskich - mówi kierownik projektu. - Generalnym celem jest wypracowanie i upowszechnienie wiedzy o dostępnych już oraz rozwijanych technologiach redukujących negatywne skutki działalności transportowo-przeładunkowych realizowanych w portach morskich, zwłaszcza małych i średnich, które ze względu na mniejsze obroty nie są w stanie wygenerować własnych, kompleksowych rozwiązań chroniących w coraz większym stopniu środowisko naturalne.

Obszarem badań i wdrożeń są emisje do atmosfery generowane przez portowe środki transportu i urządzenia przeładunkowe, a konkretnie ich znaczna redukcja.

- Analizowane będą rozwiązania polegające na elektryfikacji istniejących już urządzeń portowych jako alternatywy dla napędów opartych o silniki diesla oraz technologie napędów wodorowych wraz z rozwojem portowych sieci bunkrowania ciekłego wodoru w przyszłości - tłumaczy dr hab. Ernest Czermański, prof. UG.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z otoczeniem gospodarczym. Uniwersytet Gdański w ścisłej współpracy z Gdynia Container Terminal przygotuje i przekaże GCT dokumentację pozwalającą wdrożyć modernizację pracujących tam siedmiu suwnic placowych z napędów spalinowych na elektryczne. W tym celu stworzy platformę współpracy pomiędzy projektantami takich rozwiązań, a dostawcami kompleksowych systemów. W pracach będą brali udział ekonomiści wspierający GCT potrzebnymi studiami wykonalności, analizami rynkowymi i modelami biznesowymi.

- Na zakończenie prac zespól projektowy przygotuje manual konwersji RTG diesel-to-electric, który będzie dystrybuowany do wszystkich terminali portowych Regionu Morza Bałtyckiego i nie tylko. Będzie to kolejny, po wprowadzaniu zasilania energetycznego statków w portach z lądu (tzw. on shore power supply), istotny krok w stronę redukcji emisji w portach morskich, ujęty w tzw. koncepcję zielonych portów (green ports) – dodaje kierownik projektu.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG