Rusza III edycja Otwartych Wykładów Ekonomicznych na UG

Plakat wydarzenia

Pogłębianiu wiedzy w zakresie ekonomii i problemów opisywanych oraz rozwiązywanych w ramach nauk ekonomicznych służyć ma cykl spotkań z ekonomią. III edycję programu otworzy wykład pt. „Anatomia inflacji - dlaczego rosną ceny dóbr i usług?, który wygłosi dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG.

Zagadnienia poruszane w ramach cyklu przedstawiane są w sposób przystępny, na bazie zweryfikowanych i aktualnych danych oraz teorii i badań naukowych w połączeniu z obserwacją świata.

Cykl spotkań z ekonomistami miał na celu pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii oraz różnych problemów, które są opisywane i rozwiązywane w ramach nauk ekonomicznych. Zauważyliśmy potrzebę szerzenia informacji ekonomicznych wśród szerszego grona odbiorców. Uczestnikami wykładów są osoby w różnym wieku, uczniowie, studenci, absolwenci, osoby pracujące w różnych sektorach - mówi dr Magdalena Markiewicz, Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym z WE UG. - Regularne wykłady koncentrują się na zagadnieniach makro- i mikroekonomicznych, polityce gospodarczej, rynkach finansowych, finansach przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i zarządzaniu oraz ogólnych problemach społeczno-gospodarczych współczesnego świata.

Spotkania będą prowadzone w wybrane wtorki, w godz.17.30 - 19.00,  online, przez doświadczonych wykładowców akademickich, którzy swoją pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Ekonomicznym łączą niejednokrotnie z praktyką gospodarczą oraz zaangażowaniem w różnych organizacjach, instytucjach i wydarzeniach związanych z propagowaniem wiedzy ekonomicznej, w tym olimpiadach przedmiotowych.

„Anatomia inflacji – dlaczego rosną ceny dóbr i usług" będzie tematem wystąpienia rozpoczynającego trzecią już edycję spotkań. Wykład odbędzie się 05.10.2021 r. Poprowadzi go dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG z Katedry Makroekonomii WE UG.

Wszyscy, którzy chcieliby dołączyć do wydarzenia mogą się na nie zapisać. Kontakt i zapisy pod adresem: ekonomia@ug.edu.pl. Więcej informacji pod nr. tel. 58 523-12-21.

Załączniki
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG